Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa, a nisu mu pristupili prema predviđenom rasporedu, mogu se doći upisati u petak 20. rujna u 13 sati (nova zgrada) FET-a ili u ponedjeljak, 23. rujna 2019. u 9 sati, soba br. 5 u poslovnoj zgradi FET-a, Preradovićeva 1.

Popis obavijesti