Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pokreće se postupak za izbor jednog člana Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u jednoj izbornoj jedinici i to jednog studenata poslijediplomskih studija (I. izborna jedinica).

Postupak kandidiranja započinje podnošenjem kandidature na propisanom obrascu:

Kandidaturu mogu podnijeti:

  • sam kandidat ili
  • za kandidata druga osoba (ili osobe) iz izborne jedinice za koje se izborno područje kandidat bira. Ukoliko se kandidat ne kandidira sam, potrebna je njegova pisana suglasnost.

Kandidatura se predaje u pisarnicu Sveučilišta ili putem pošte na adresu: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, s naznakom: Za Povjerenstvo za provedbu postupka izbora člana Senata.

Rok za podnošenje kandidature je 15 dana od dana objave ove Odluke na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Detaljnije:

Popis obavijesti