Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Studentski centar Pula održali su početnu konferenciju projekta „Proširenje infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula“ u ponedjeljak 16. prosinca 2019. godine s početkom u 11 sati na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.

Projekt „Proširenje infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula“, vrijednosti je 58.403.812,50 kn, a financira ga Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. EU sufinanciranje projekta iznosi 49.643.240,62 kn. Dana, 4 srpnja 2019. godine odobreno je dodatno sufinanciranje od strane MZO-a u iznosu od 16.958.934,10 kn zbog povećanja iznosa izvođenja radova čime ukupna vrijednost projekta iznosi 75.362.746,50 kuna. Trajanje projekta je 58 mjeseci, a razdoblje provedbe projekta je od 9. svibnja 2019. godine do 31. ožujka 2021. godine. 

Sudionici konferencije bili su gradonačelnik grada Pule g. Boris Miletić te njegovi zamjenici Elena Puh Belci i Robert Cvek, zatim g. Ivo Rako i g. Stipe Gulić, predstavnici poduzeća Lavčević d.d. i Lavčević-Inženjering d.o.o. - izvođača radova, g. Ivica Šutalo, predstavnik poduzeća VIS projektiranje d.o.o. zaduženog za stručni nadzor, te drugi dobavljači i izvršitelji, predstavnici Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, čelnici sastavnica te projektni tim, odnosno prijavitelji i djelatnici prijavitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te Studentskog centra Pula.

Konferencija je započela pozdravnim govorom rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, prof. dr. sc. Alfija Barbierija koji se prisjetio početka izgradnje postojećeg studentskog doma čiji se kapaciteti planiraju proširiti. Prošireni studentski smještajni kapaciteti brojit će gotovo 400 ležajeva, što će predstavljati značajno poboljšan studentski standard i mnogima u nepovoljnom socioekonomskom položaju. Sveučilište u Puli osigurat će time preduvjete da se budući mladi stručnjaci što bolje usredotoče na sam studij i postizanje ishoda učenja, bez pritiska kojeg im stvara pronalaženje odgovarajućeg troškovno prihvatljivog smještaja. Rektor se zahvalio svima koji pomažu u ostvarivanju  ovog velikog projekta od iznimnog značenja za Sveučilište, Grad i Županiju  - Općoj bolnici Pula, Istarskoj županiji, Gradu Puli, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje u 100%-nom iznosu dodjeljuje bespovratna sredstva, te nadležnom Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje je dodatnom financijskom intervencijom omogućilo zatvaranje cjelovite financijske konstrukcije, zatim svim dobavljačima, konzultantima, izvršiteljima dosadašnjih i predstojećih projektnih faza, projektnom partneru Studentskom centru Pula i timu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Realizacijom projekta studentima Sveučilišta Jurja Dobrile unaprijediti će se uvjeti studiranja i studentskog života u Puli i to prvenstveno onima kojima je to najpotrebnije - studentima slabijeg socioekonomskog statusa i studentima s invaliditetom. 

Gradonačelnik grada Pule, g. Boris Miletić pozdravio je zajednički rad Sveučilišta i Studentskog centra. Izrazio je zadovoljstvo činjenicom da se pulsko Sveučilište sve više razvija i jača te je dodao kako će budući smještajni kapaciteti uvelike doprinijeti kvaliteti studiranja u Puli. Istaknuo je kako će proširenje Studentskog doma svakako imati pozitivan utjecaj i na gospodarsku sliku grada Pule, te je naglasio značaj projekta za sadašnje ali i buduće studente.

Prorektorica za upravljanje resursima prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare, voditeljica projekta, zahvalila se svim sudionicima, partnerima i suradnicima, te Općoj bolnici Pula u čijem kompleksu je planirano proširenje studentskih smještajnih kapaciteta, nakon što je ishodovano pravo građenja u korist Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Odlukom županijske skupštine u 2016. godini. Iste godine projekt je prijavljen od strane Sveučilišta Jurja Dobrile i Studentskog doma Pula na Poziv „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“, u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Poziv je bio usmjeren na podršku javnim visokim učilištima za proširenje i poboljšanje njihovih smještajnih kapaciteta za studente s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju. 12. prosinca 2016. g. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa MRRFEU i SAFU. Opći cilj projekta je doprinijeti smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju, dok je specifični cilj projekta povećanje kapaciteta studentskih domova kroz rekonstrukciju i modernizaciju postojećih i gradnju novih. 

Ravnatelj Studentskog centra Pula, g. Miodrag Čerina, sudionicima je opisao kako će izgledati prošireni dio Studentskog doma. Uz postojeći paviljon „1“ i studentski restoran projektom je obuhvaćena izgradnja i opremanje dodatne dvije građevine. Novi paviljoni u Studentskom domu Pula brojat će 248 kreveta. Postojeća zgrada kotlovnice koja je ukupne površine 850 m2, prenamijenit će se u paviljon „2“ u kojem će se osigurati smještajni kapacitet od 194 ležaja u 97 smještajnih jedinica. Od ukupnog broja soba, njih „4“ će se prilagoditi osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, a u objektu će se osigurati i pomoćni sadržaji namijenjeni dnevnom boravku, učenju i prehrani. Objekt koji je prema postojećem stanju praonica rublja Opće bolnice Pula, prenamijenit će se u paviljon „3“ s kapacitetom od 54 ležaja u 27 smještajnih jedinica. U ovoj će se građevini organizirati i dvije učionice, čajne kuhinje i spremišta. 

Voditeljica Ureda za istraživanje i projekte doc. dr. sc. Sanja Radolović, MBA, projektna koordinatorica, detaljno je predstavila operativni dio projekta - planove nabave, zahtjeve za nadoknadom sredstava, pripremljenje i provedene nabave za projekt rušenja, glavni i izvedbeni projekt s troškovnicima, izvođače radova i stručni nadzor nad građenjem i opremanjem. Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika Filozofskog fakulteta obavio je terenska istraživanja na dijelu prostora buduće zgrade Paviljona 2, a Institut za antropologiju izradio je Bioarheološku analizu. Spomenula je također i izrađenu projektnu i tehničku dokumentaciju, potpisane ugovore s izvođačima radova i stručnim nadzorom, dovršetak nabave za voditelja projekta te pregled projekta opreme s troškovnicima. Sve aktivnosti bit će popraćene promotivnim materijalima u skladu s pravilima vidljivosti projekta. Na samom završetku konferencije spomenula je i buduće aktivnosti projekta: 

  • Vvođenje izvođača radova, stručnog nadzora nad građenjem i voditelja projekta u posao – siječanj 2020. godine
  • Rušenje objekta kotlovnice, izgradnja paviljona „2” i „3” i uređenje okoliša 12 mjeseci od uvođenja u posao (siječanj 2021. godine)
  • Priprema i provedba nabave za opremanje – siječanj - travanj 2020. godine 
  • Potpisivanje ugovora za opremanje – listopad 2020. godine
  • Opremanje paviljona „2” i paviljona „3” – studeni 2020. – veljača 2021. godine
  • U završnoj fazi izgradnje objekata paviljona "2" i "3„ bit će izvedeno priključenje na postojeću komunalnu infrastrukturu
  • Priprema i provedba nabave za uslugu revizije projekta po završetku projekta – ožujak 2021. godine

Pogledajte galeriju fotografija s početne konferencije projekta.

Više o projektu:

Popis obavijesti