Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Besplatni materijali za pripreme...

Dragi maturanti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ustupa vam besplatne snimke i materijale predavanja za pripreme državne mature iz svih obveznih predmeta: hrvatski i engleski jezik te matematike.
Saznajte više kako dobiti pristup materijalima na sljedećoj poveznici:

Popis obavijesti