Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Protuepidemijske mjere

Temeljem dokumenta „Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera“ (HZZJZ i MZO) od 31. kolovoza 2020. utvrđuju se protuepidemijske mjere pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli:

 • Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom, a vikendom/blagdanom/ u slučaju potrebe vrata otvara dežurni djelatnik – spremačice/domari.
 • Dostavu preuzimaju nadležni djelatnici na vanjskim vratima.
 • Serviseri i ostale službe čije usluge su neophodne, ulaze u prostor poštujući protuepidemijske mjere.
 • Studenti, nastavnici i drugi zaposlenici Sveučilišta te druge osobe u svim zatvorenim prostorima Sveučilišta trebaju nositi maske ili druga pokrivala za usta i nos osim osoba kojima bi nošenje maski ili drugih pokrivala bilo kontraindicirano s njihovim zdravstvenim stanjem, kao i za osobe koje rade u prostorima bez kontakta s drugim osobama.
 • Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici Sveučilišta, kao i druge osobe, dužni su mjeriti tjelesnu temperaturu prije dolaska na Sveučilište te o preuzimanju ove obveze potpisuju izjavu na početku akademske godine, a o utvrđenoj povišenoj tjelesnoj temperaturi vodi se evidencija dojavom u tajništvo sastavnica Sveučilišta u slučaju povišene temperature.
 • Alternativno, zaposlenici/vanjski suradnici Sveučilišta mogu tjelesnu temperaturu mjeriti i beskontaktnim toplomjerom prilikom dolaska na posao na ulazu u zgradu te istu upisati u evidencijsku listu koja se dnevno dostavlja u tajništvo sastavnice odnosno Rektorata.
 • Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici Sveučilišta, kao i druge osobe ne smiju ulaziti u unutarnje ni u vanjske prostore Sveučilišta ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu (37,2°C i veća), dišne (respiratorne) simptome (kašalj, poteškoće u disanju, curenje iz nosa) ili ostale simptome zarazne bolesti (poremećaj osjeta njuha i okusa, glavobolja, malaksalost, bolovi u mišićima, probavne tegobe i sl.) te ako su u samoizolaciji ili im je utvrđena zaraza koronavirusom.

U slučaju pojave simptoma potrebno je telefonski se javiti nadređenoj osobi i izabranom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa.

 • Stranke, posjetitelji i druge osobe podvrgavaju se mjerenju tjelesne temperature beskontaktnim toplomjerima na ulazu u zgrade Sveučilišta te se uvode u evidencijsku listu na koju se vlastoručno potpisuju.

Evidencijske liste dnevno arhiviraju tajnice sastavnica.

 • Ako se tijekom nastave ili radnoga vremena nastavnicima, studentima i drugim zaposlenicima visokoga učilišta povisi tjelesna temperatura i/ili pojave respiratorni i/ili drugi simptomi, moraju odmah napustiti visoko učilište, obavijestivši o tome – po mogućnosti bez dodatnoga kontakta (npr. telefonom) – čelnika ili nadređenu osobu. Potom se moraju javiti svojem izabranom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa.
 • U slučaju saznanja da određena osoba ima simptome bolesti COVID-19 / zarazne bolesti ili je mogući prenositelj / mogući izvor infekcije, svaki nastavnik, student i drugi zaposlenik Sveučilišta  dužan je odmah o tome obavijestiti nadređenu osobu odnosno čelnika.
 • Samo osobe koje su u visokorizičnoj skupini ne smiju boraviti na Sveučilištu. Za svaku takvu osobu (student, nastavnik i drugi zaposlenik visokoga učilišta) ili osobu koja dijeli kućanstvo s osobom iz visokorizične skupine, potrebno je pojedinačno razmotriti slučaj, uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju te osigurati potrebne zaštitne mjere, uključujući i nastavu na daljinu. Pripadanje visokorizičnoj skupini dokazuje se potvrdom izabranog liječnika obiteljske medicine.
 • Pri ulasku u zgrade Sveučilišta i izlasku iz njih, tijekom kretanja i boravka u prostorima Sveučilišta mora se držati razmak od drugih osoba najmanje 1,5 metara.
 • Potrebno  je izbjegavati zadržavanje na ulazima, stubištu, hodnicima.
 • Prije ulaska u dvoranu ili drugi prostor Sveučilišta potrebno je oprati/dezinficirati ruke.
 • Propisane preporuke primjenjuju se i na osobne pomoćnike koji pružaju potporu studentima.
 • Za održavanje kontaktne (klasične) nastave, kada god je moguće, birati dvorane  veće površine i visine, te ovisno o veličini površine, u dvoranama i drugim prostorima Sveučilišta može boraviti određeni broj osoba samo ukoliko je moguće poštivati održanje međusobnog razmaka od najmanje 1,5 metara među njima, uz na taj način označena mjesta za sjedenje.
 • Svaki student koristi uvijek isto mjesto rada, u slučaju promjene, neophodno  je prebrisati dezinfekcijskim sredstvom mjesto rada prije dolaska drugog studenta.
 • Između pojedinih nastavnih blokova provodi se nužna dezinfekcija ulaza i katedre (ako se istoj skupini studenata u istoj prostoriji nastavlja nastava), odnosno dezinficira se cijela dvorana, ako u nju dolazi druga skupina studenata. Kada god je moguće, izbjegavati miješanje studijskih skupina.
 • Potrebno je izbjegavati ulazak drugih osoba u prostoriju dok u njoj borave studenti i nastavnik.
 • Spremačice prozračuju prostor najmanje dva puta dnevno po pola sata te prije dolaska i nakon odlaska pojedine skupine studenata, ili se ostavlja otvoren prozor ako to vremenske prilike dopuštaju. Korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja treba izbjegavati, kada god to vremenske prilike dopuštaju,  osim u prostorima s ugrađenom ventilacijom na stropu koja izvlači zrak iz prostora i izbacuje van, uz osiguran dovod svježega vanjskoga zraka u prostoriju.
 • Dodirne površine kao što su kvake na vratima, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinski upravljači, prekidači za struju, zvona na vratima, tipke dizala te druge površine koje dodiruje veći broj ljudi nužno  je dezinficirati na početku i na kraju svake smjene, a najmanje dvaput dnevno.
 • Čišćenje se provodi kada nema studenata i drugih korisnika prostora.

Potrebno je provoditi pojačanu osobnu higijenu:

 • izbjegavati dodirivanje usta, nosa, očiju i lica,
 • redovito i pravilno prati ruke/koristiti dezinficijens, prije ulaska u svoju (studijsku) skupinu, prije  i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun.
 • kod pranja ruku pridržavati se uputa za pravilno pranje ruku: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf.
 • nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku neophodno je koristiti papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu koje nakon korištenja treba baciti u koš za otpad s poklopcem,
 • pri kašljanju i kihanju prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke,
 • pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba,
 • izbjegavati dijeljenje čaša, šalica, posuđa i pribora za jelo s drugim osobama.

Zadužene osobe za provedbu pojedinih mjera o njihovoj provedbi vode dnevnu pisanu evidenciju kada god je to moguće.

Ove preporuke ne isključuju provedbu drugih preporuka u skladu s aktualnom i promijenjenom epidemiološkom situacijom te mjerama i uputama Nacionalnoga i Istarskoga stožera civilne zaštite i ostalim objavljenim preporukama HZJZ na svojim mrežnim stranicama.

Sveučilišna knjižnica i Studentski centar donose dodatne preporuke i protuepidemijske mjere sukladno potrebama obavljanja svoje djelatnosti.

Molimo  sve sudionike nastavnih, znanstvenih i poslovnih procesa pri Sveučilištu, za poštivanje mjera i odgovorno postupanje, međusobnu pomoć i kolegijalnost, na zajedničku dobrobit cjelokupne akademske zajednice, u želji da zajedničkim naporima i suradnjom što sigurnije, lakše i brže prebrodimo novonastale okolnosti rada i studiranja u uvjetima korona-krize.

S poštovanjem,
Uprava Sveučilišta

 

Autor grafičke opreme članka: Prachatai (CC licenca)

Popis obavijesti