Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odluka o pokretanju postupka za izbor...

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na elektronskoj sjednici donio je ODLUKU o pokretanju postupka i imenovanju Povjerenstva za izbor rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Pokrenut je postupak izbora rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za mandatno razdoblje od 2021. godine do 2025. godine. Postupak izbora rektora završit će najkasnije do 30. srpnja 2021. godine.

Imenovano je Povjerenstvo za prikupljanje kandidatura i provođenje postupka za izbor rektora u sastavu:

  • Izv. prof. dr. sc. Iva Blažević
  • Prof. dr. sc. Bernard Franković
  • lzv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković (predsjednik Povjerenstva)

 Odluka o pokretanju postupka za izbor rektora

Popis obavijesti