Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Na sjednici Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održanoj 25. studenoga 2020. godine prof. dr. sc. Marinko Škare izabran je jednoglasno za rektora za mandatno razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2025. godine sukladno podnesenoj kandidaturi temeljem Odluke o pokretanju postupka i imenovanju povjerenstva za izbor rektora Sveučilišta i javne objave pokretanja postupka izbora.

„U prirodi sveučilišta jedina je konstanta promjena, a upravo vještina prilagođavanja promjenama određuje uspješnost svakog pojedinog sveučilišta, pa tako i našeg. U ovim izazovnim vremenima usmjerit ćemo snage na transformaciju od UNIPU prema eDU - kroz institucionalizaciju i digitalizaciju prema istraživačkom, kreativnom i poduzetničkom Sveučilištu. Svjesni svoje povijesti i odgovornosti prema užoj i široj društvenoj zajednici, predstoji nam unapređenje institucionalne infrastrukture, uvjeta rada i socijalne sigurnosti ljudskog kapitala, unapređenje znanstvene i umjetničke izvrsnosti, unapređenje nastavne izvrsnosti, ustrojavanje poduzetničkog sveučilišta i međunarodna integracija, te unapređenje sveučilišnog razvoja u razvojnim procesima zajednice“, istaknuo je novoizabrani rektor kao temeljne strateške razvojne ciljeve u predstojećem mandatnom razdoblju.

Profesor Škare redoviti je profesor u trajnom zvanju pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli na Fakultetu za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković”, na kojemu je diplomirao i zaposlio se kao mlađi asistent pri Katedri za ekonomske teorije gdje i danas predaje, a magistarski rad i doktorsku disertaciju obranio je pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na FET-u je tijekom dva mandata bio prodekan i kasnije dekan, a od 2017. godine obnaša funkciju prorektora za istraživanje, umjetnost i suradnju pri Sveučilištu u Puli. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima se ističe državna nagrada za znanost za 2014. godinu.

Iznimno je aktivan u znanstveno-istraživačkom radu, autor je ukupno 108 znanstvenih radova i glavni je urednik Taylor & Francis Group (Routledge) časopisa (indeksiranog u WoS i prema izvrsnosti od rangiran među Q2 časopisima iz područja društvenih znanosti za 2019. godinu) «Economic Research - Ekonomska istraživanja». Pokretač je i predstojnik Centra za empirijska društvena istraživanja i trendove (eng. Center for advanced social trends and empirical research) - CASTER, a također se izdvaja i njegova uloga kao voditelja združenog doktorskog studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment.

Detaljan opis znanstvenog i stručnog rada pročitajte u nastavku:

Popis obavijesti