Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dobitnici Rektorove nagrade za...

Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i članka 7. Pravilnika o nagrađivanju studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli KLASA: 003-05/18-01/04, URBROJ: 380-01-18-1 od 4. srpnja 2018. godine, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je dana 11. svibnja 2021. godine donio Odluku o dodjeli Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.

Rektorova nagrada za ak. god. 2019./2020. dodjeljuje se sljedećim studentima:

  1. Valentino Balent, Fakultet ekonomije i turizma ‘’Dr. Mijo Mirković u Puli
  2. Lucija Babić, Fakultet informatike u Puli
  3. Lucia Nikolić, Fakultet prirodnih znanosti u Puli
  4. Hermina Maras Benassi, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli
  5. Ines Pruginić, Fakultet za odgojne i obrazovne djelatnosti u Puli
  6. Paolo Trani, Filozofski fakultet u Puli
  7. Ivana Čubela, Medicinski fakultet u Puli
  8. Ana Bučko, Muzička akademija u Puli
  9. Matea Kurilić, Tehnički fakultet u Puli.

Mole se dobitnici Rektorove nagrade da na adresu elektronske pošte hporopat@unipu.hr, dostave ispunjeni obrazac sa podacima za isplatu uz presliku kartice IBAN žiro - računa.

Dobitnici će o datumu prijema biti obaviješteni naknadno.

Popis obavijesti