Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Iz medija: Novi rektor Marinko Škare...

S novom akademskom godinom počeo je i mandat novog rektora prof. dr. sc. Marinka Škare: „Postoji jedna ideja za koju bih volio da se realizira, a to su startup kampusi. Dakle, s jedne strane imate nositelje kolegija koji su sveučilišni profesori, ali zajedno sa stručnjacima rade na konkretnim projektima te studenti koji rješavaju konkretne probleme. To je jedna šira priča, a i mora se zakonski pokriti s Ministarstvom, ali ideja je da nakon četiri ili pet godina studiranja studenti dobiju certifikat od tog poduzeća da su osposobljeni za rad, a od Sveučilišta diplomu da su usvojili sva znanja koja su im potrebna. Na kraju imate čovjeka koji je spreman za tržište rada, koji ima vještine i sposobnosti i koji može biti direktno zaposlen u tim poduzećima. Ako bi trebalo svesti sve na jedan faktor koji Sveučilište mora dati i osigurati studentima, to su vještine i sposobnosti“.

Detaljnije o razvoju kampusa, studijskih programa i ljudskog kapitala odnosno same poslovne kulture Sveučilišta pročitajte u velikom intervjuu Glasa Istre:

Popis obavijesti