Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Reagiranje rektora na spominjanje...

lspred Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli moram reagirati na, vjerujem nespretnu, komunikaciju koja je nedavno izrečena na sjednici Županijske skupštine 16. prosinca 2021. godine. lstičem i nadam se "nespretnu" komunikaciju jer dolazi od začetnika ideje ustrojavanja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i dionika (Županije) koja je od samog začetka i osnivanja Sveučilišta zajedno sa Sveučilištem radila na tome da se Sveučilište razvija. lzgradnja novog kampusa u prostorima bivše Mornaričke bolnice dokaz je tomu. lskreno se nadam da je zaista riječ "samo" o nespretnoj komunikaciji, a ne početak određenog zaokreta Županije prema Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Pročitajte cijelo regiranje rektora prof. dr. sc. Marinka Škare:

Popis obavijesti