Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Započelo je javno savjetovanje o...

S obzirom da je važeći Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (ZOK) donesen 2009. godine, njegove odredbe ne uzimaju brojne promjene koje su se od tada desile, prije svega na europskoj razini, a koje su stvorile obavezu reguliranja određenih procedura koje se tiču osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja, prije svega pokretanja i vrednovanja združenih i online studija, internacionalizacije i boljeg povezivanja sustava osiguravanja kvalitete s financiranjem javnih visokih učilišta i donošenjem politika u visokom obrazovanju i znanosti.

Slijedom navedenoga, potreba donošenja novog zakona proizlazi iz nužnosti osiguranja snažnijeg uključivanja hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti u europski obrazovni i istraživački prostor omogućavanjem internacionalizacije istraživanja, poticanja uspostave združenih studija te uvođenja inovacija, kao i drugih modaliteta modernizacije hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja sukladno strateškim dokumentima i smjernicama na nacionalnoj i europskoj razini. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o predloženom Prijedlogu Zakona o osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti te nakon provedenoga postupka savjetovanja načiniti izmjene i dopune te uputiti Prijedlog Zakona u daljnju proceduru donošenja. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje 30 dana. Povratna informacija bit će objavljena u sustavu e-savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do:

  • 25. lipnja 2022. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

Popis obavijesti