Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Rezultati Natječaja za financiranje...

Na temelju članka 12. st. 5. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, a sukladno članku 12. Pravilnika o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli donosi prijedlog Odluke o raspodjeli financijskih sredstava.

Financijska sredstva za financiranje studentskih programa u 2022. godini sukladno provedenom Natječaja Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 19. travnja 2022. godine dodjeljuju se u sljedećim iznosima za programe koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti:

Redni broj Podaci o voditelju projekta Naziv projekta Financijska sredstva
1.  Zlatko Nikolić Jadranski susreti studenata povijesti 24.763,20 kn
2. Tin Rakijaš Rekognosciranje općine Mali Lošinj, prostora sela Ustrine, Pizina i Gradiške 8.779,80 kn
3.  Ivor Javor - Korjenić Učešće na takmičenjima internacionalnog karaktera u regiji, odlazak na Svjetski kup i Svjetski trofej harmonike 11.800,00 kn

 

Na objavljene rezultate, studentska udruga i druga studentska organizacija ili pojedinac koji su sudjelovali u natječaju imaju pravo žalbe u roku od 7 dana od dana objave rezultata. 

Žalba se podnosi Senatu putem Rektorata.

Popis obavijesti