Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studentski zbor Sveučilišta Jurja...

Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli ponovno objavljuje javni poziv za imenovanje studentskog pravobranitelja/ice u cilju bolje zastupljenosti studenata, zaštite studentskih prava i povećanju studentskog standarda na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Studentski pravobranitelj prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava te obavlja druge poslove iz djelokruga svog rada.

Pozivaju se svi studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koji ispunjavaju uvjete za člana Studentskog zbora propisane Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, a zainteresirani su obnašati dužnost studentskog pravobranitelja da se prijave i podnesu kandidaturu sukladno ovom javnom pozivu.

Popis obavijesti