Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli...

Prof. dr. sc. Dario Đerđa, redovni profesor u trajnom izboru s Pravnog fakulteta u Rijeci, na Sveučilištu u Puli je 6. prosinca 2022. godine održao prezentaciju na temu novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Zakon je stupio na snagu 22. listopada 2022. godine. Na prezentaciji su prisustvovali uprava Sveučilišta, čelnici sastavnica te zaposlenici pravne struke.

Predmet prezentacije bio je kratak osvrt na sadržaj novog Zakona, uz prijedloge za implementaciju Zakona i usklađivanje normativnih akata. Osnova za donošenje novog zakonskog okvira u visokom obrazovanju i znanosti predstavlja i Nacionalni plan oporavaka i otpornosti 2021. - 2026. Vlade Republike Hrvatske s obzirom na to da je donošenje novog zakonodavnog okvira ključna točka provedbe planirane reforme radi podizanja istraživačkog i inovacijskog potencijala. Kao ključne reformske mjere predviđene su modernizacija i digitalizacija visokog obrazovanja i znanosti koje se, između ostalog, planiraju provesti unaprjeđenjem normativnog okvira koji će omogućiti pravni i financijski okvir za organizacijsku i funkcionalnu integraciju sveučilišta i znanstvenih instituta te dijalog o institucijskim ciljevima. Treba spomenuti i novi okvir financiranja temeljen na rezultatima: utjecajnijim publikacijama, većem broju kompetitivnih projekata (npr. Obzor Europa), jačoj međunarodnoj suradnji, povećanom broju projekata s gospodarstvom i dr. Navedene mjere omogućit će i sveobuhvatnu digitalnu preobrazbu visokog obrazovanja te infrastrukturna ulaganja usmjerena na ostvarivanje ciljeva zelene i digitalne Europe.

Prioriteti Nacionalne strategije u području politike visokog obrazovanja jesu razvoj sustava visokog obrazovanja i internacionalizacija u skladu sa suvremenim europskim trendovima kroz unaprjeđenje dostupnosti kvalitetnog visokog obrazovanja, relevantnog u odnosu na tržište rada i društvo. Tu su uključeni i razvoj studentskog standarda, infrastrukture i rada te sveučilišnih gradova kao rasadnika znanja i talenata.

Popis obavijesti