Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dani otvorenih vrata - Izlaganja...

Izlaganja sastavnica i ureda održalo se na Sveučilištu u sklopu Dana otvorenih vrata, 9. veljače 2023. godine. 

Sastavnice i uredi Sveučilišta izlagali su na temu studijskih programa i projekata (prošlih i sadašnjih) ne bi li potencijalnim studentima približili temu studiranja na Sveučilištu u Puli te temu studentskog života u Puli. 

Sveučilište u Puli imalo je priliku ugostiti maturante iz cijele Istre (Pazin, Rovinj, Poreč, Pula), a pojedine sastavnice predstavile su se pred prepunom dvoranom Pula (FET, UNIPU). 

Sveučilište nudi čitav niz studijskih programa, a osim sastavnica pri Sveučilištu djeluje i čitav niz ureda, od projekata i mobilnosti pa sve do centra za razvoj karijera i dr. te je svako područje djelovanja Sveučilišta više nego potrebno adekvatno predstaviti zainteresiranim učenicima, ali i široj javnosti. 

 

 

 

Popis obavijesti