Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Objava Kandidacijskih lista u...

Sukladno Odluci Senata o pokretanju postupka izbora dijela članova Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Povjerenstvo za provedbu postupka izbora članova Senata je, nakon proteka roka za kandidaturu, utvrdilo kandidacijske liste za dvije izborne jedinice:

1. izborna jedinica – jedan predstavnik zaposlenika u Senatu

2. izborna jedinica – jedan predstavnik studenta poslijediplomskih studija u Senatu.

Izbori će se održati u petak, 17. ožujka 2023. godine na Rektoratu Sveučilišta, na adresi Zagrebačka 30 u periodu od 09:00 do 14:00 sati.

Sve informacije se nalaze u Kandidacijskoj listi za izbor dva člana Senata Sveučilišta.

Popis obavijesti