Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014. godine), a sukladno odredbama članka 76.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dana 26. kolovoza 2019. godine raspisuje:

Natječaj za upis polaznika na Program stjecanja pedagoških kompetencija

 

 

1. Pravo upisa na Program stjecanja pedagoških kompetencija(dalje u tekstu: Program) koji izvodi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (dalje u tekstu: Sveučilište) imaju osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni ili stručni studij, diplomski sveučilišni studij te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, kao i četverogodišnji sveučilišni i stručni dodiplomski studij prije uvođenja Bolonjske reforme.            

 

2. Pravo upisa na ovaj Program imaju i sve druge osobe koje su prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakonu o strukovnom obrazovanju stekle sve ostale preduvjete za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama.

 

3. Program se izvodi jednu akademsku godinu, a završetkom se stječu pedagoške kompetencije koje su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Republike Hrvatske potrebne za rad u osnovnoj odnosno srednjoj školi (60 ECTS-a).

 

4. Prilikom prijave na natječaj za Program potrebno je dostaviti:

  • ispunjenu prijavnicu 
  • ovjerenu presliku diplome odnosno svjedodžbe ili rješenje o priznavanju istovrijednosti strane diplome ili svjedodžbe
  • potvrdu o zaposlenju u školi 
  • potvrdu o poznavanju hrvatskoga jezika na razini B2 (ako osoba dolazi iz drugih članica Europske unije)
  • presliku domovnice.

 

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Za Program stjecanja pedagoških kompetencija
Zagrebačka 30
52100 Pula

 

5.  Natječaj za upis polaznika na Program traje zaključno do 20. rujna 2019. godine.

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rang lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za upis bit će objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta 25. rujna 2019. godine.

 

6. Maksimalan broj polaznika je 50. 

Prednost pri upisu imaju osobe koje su već zaposlene u školi, o čemu su dužne dostaviti potvrdu.

 

7. Troškovi obrazovanja na Programu iznose 10.000,00 kuna (što uključuje: troškove postupka prijave i upisa te troškove održavanja nastave).

 

Ako troškove snosi sam polaznik, moguće je plaćanje u dvije (2) rate uz ispunjavanje zahtjeva za obročnu otplatu. 

U slučaju da troškove snosi institucija u kojoj je polaznik zaposlen, iznos se uplaćuje jednokratno. 

Studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli s utvrđenim invaliditetom 60 % i više koji upišu Program oslobađaju se troškova Programa.

 

8. Informacije o upisima i početku nastave na Programu bit će objavljene na mrežnim stranicama Sveučilišta (https://www.unipu.hr/ckuo/aktivnosti_centra) dana 25. rujna 2019., a početak nastave je predviđen dana 1. listopada 2019. u 16 sati. 

 

9. Sve ostale informacije mogu se dobiti putem e-pošte: imarceta@unipu.hr ili mdikovic@unipu.hr; na tel.: 052/377-062 ili na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Popis obavijesti