Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Struktura programa

Program se izvodi tijekom jedne akademske godine i sastoji se od 9 obaveznih (42 ECTS-a) i 6 izbornih predmeta (18 ECTS-a).

Nastava obuhvaća dio ECTS bodova, a dio polaznici zarađuju većim angažmanom u samostalnom zadacima. Kod predmetnih nastavnica i nastavnika polaznici mogu koristiti mogućnost konzultacija.

PSPK

OBAVEZNI PREDMETI

Predmet

Nastavnik/ica

P

V

S

ECTS

Opća psihologija

Doc dr. sc. Marlena Plavšić 

22

0

0

4

Razvojna psihologija

Doc. dr. sc. Marlena Plavšić

22

0

0

4

Socijalna pedagogija i edukacijska rehabilitacija

Izv. prof. dr. sc. 

Mirjana Radetić-Paić

22

0

0

4

Poučavanje darovite djece i mladih

Doc. dr. sc. Sandra Kadum

Đeni Zuliani, viša predavačica

22

0

0

4

Psihologija učenja i nastave

Doc. dr. sc. Marlena Plavšić

22

0

0

4

Pedagogija

Prof. dr. sc. Nevenka Tatković

32

0

0

5

Didaktika

Doc. dr. sc. Marina Diković

44

0

0

6

Metodike struke

Doc. dr. sc. Marko Ljubešić

50

0

0

7

Školska praksa

Doc. dr. sc. Marina Diković

Mentori struke u znanstveno-nastavnom zvanju

0

35[1]

0

4

IZBORNI PREDMETI

Psihologija komuniciranja

Doc. dr. sc. Marlena Plavšić

15

0

0

3

Pedagogija održivog razvoja

Prof. dr. sc. Nevenka Tatković

15

0

0

3

Sociologija

Prof. dr. sc. Fulvio Šuran

Dr. sc. Edgar Buršić, poslijedoktorand

15

0

0

3

Sociologija odgoja

Prof. dr. sc. Fulvio Šuran

Dr. sc. Edgar Buršić, poslijedoktorand

15

0

0

3

Uvod u filozofiju

Prof. dr. sc. Fulvio Šuran

15

0

0

3

Filozofija odgoja i obrazovanja

Prof. dr. sc. Fulvio Šuran

15

0

0

3

Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Doc. dr. sc. Marina Diković

15

0

0

3

Kultura govorenja i pisanja

Izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović

Dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta, poslijedoktorandica

15

0

0

3

Kulturna antropologija

Izv. prof. dr. sc. Andrea Matošević

15

0

0

3

Medijska kultura

Izv. prof. dr. sc. Kristina Riman

15

0

0

3

ICT u odgoju i obrazovanju

Doc. dr. sc. Ivan Pogarčić

15

0

0

3

[1]Plus 1 uspješno održan nastavni sat u OŠ/SŠ


Ispis predmeta

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj