UVJETI UPISA:

UNWTO Affiliate Member


Uvjeti upisa

Pravo upisa na ovaj program imaju one osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, kao i četverogodišnji sveučilišni studij prije uvođenja Bolonjske reforme.

Osobe koje su tijekom preddiplomskog i/ili diplomskog studija stekle samo dio od ukupnih 60 ECTS-a u okviru edukacijskog paketa, moći će upisati ovaj program i uz priznavanje već položenih ispita i stečenih bodova, odraditi onaj dio programa koji im nedostaje.