Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Ishodi učenja i kompetencije koje se stječu završetkom Programa definirani su Odlukom o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (KLASA: 023-03/14-06/00003; URBROJ: 533-25-17-0013 od 16. svibnja 2017.) Ministarstva znanosti i obrazovanja:
1. Osobni profesionalni razvoj

 • planirati i organizirati vlastiti profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje
 • analizirati i vrednovati vlastiti rad, odgojno-obrazovne procese i učenje

2. Učinkovito poučavanje

 • samostalno izvoditi praktičnu nastavu i vježbe i/ili sudjelovati u njezinu izvođenju
 • koristiti metodičko znanje u području srodnih struka kojima pripadaju nastavni predmeti koje će izvoditi ili izvodi u školi
 • samostalno birati strategije koje najviše odgovaraju predmetu, temi i potrebama učenika

3. Planiranje

 • planirati nastavne i izvannastavne aktivnosti
 • planirati razvoj različitih učeničkih vještina u suradnji s nastavnicima drugih predmeta
 • sudjelovati u izradi godišnjih planova rada škole

4. Prepoznavanje individualnih potreba učenika

 • prepoznati razvojne karakteristike učenika u djetinjstvu, adolescenciji i odrasloj dobi
 • organizirati uvjete za učenje o razvojnim karakteristikama, sposobnostima i interesima učenika
 • poticati cjeloviti razvoj učenika

5. Praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnih postignuća učenika

 • poznati akte koji reguliraju postupke i elemente vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika te ih dosljedno primjenjivati u nastavnoj praksi
 • primjenjivati različite metode, tehnike i oblike te kreirati mjerne instrumente ocjenjivanja i praćenja
 • davati jasne i konstruktivne povratne informacije učenicima

6. Učinkovito komuniciranje i rad s drugima

 • surađivati s kolegama i razmjenjivati primjere dobre prakse
 • voditi tim ili sudjelovati u radu tima
 • surađivati s institucijama izvan škole

Prema dokumentu Odluka o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (KLASA: 023-03/14-06/00003; URBROJ: 533-25-17-0013 od 16. svibnja 2017.) nakon završetka programa polaznik/polaznica će:

 • djelovati u skladu s etičkim standardima profesije i u najboljem interesu učenika
 • savjetovati roditelje o obrazovnim pitanjima
 • surađivati s kolegama i razmjenjivati primjere dobre prakse
 • surađivati s institucijama izvan škole (Pedagogija)
 • prepoznati razvojne karakteristike učenika u djetinjstvu, adolescenciji i odrasloj dobi
 • poticati cjeloviti razvoj učenika, organizirati uvjete za učenje ovisno o razvojnim karakteristikama, sposobnostima i interesima učenika (Osnove opće i razvojne psihologije)
 • samostalno izvoditi praktičnu nastavu i vježbe ili sudjelovati u njihovu izvođenju
 • samostalno birati strategije koje najviše odgovaraju predmetu, temi i potrebama učenika
 • poticati cjeloviti razvoj učenika (Didaktika)
 • samostalno birati strategije koje najviše odgovaraju predmetu, temi i potrebama učenika
 • organizirati uvjete za učenje ovisno o razvojnim karakteristikama, sposobnostima i interesima učenika
 • primjenjivati različite metode, tehnike i oblike te kreirati mjerne instrumente ocjenjivanja i praćenja (Inkluzivna pedagogija)
 • djelovati u skladu s etičkim standardima profesije i najboljim interesom učenika
 • primjenjivati akte koji reguliraju ocjenjivanje i praćenje
 • primjenjivati različite metode ocjenjivanja i praćenja
 • davati jasne i konstruktivne povratne informacije učenicima
 • analizirati i vrednovati vlastiti rad, odgojno-obrazovne procese i učenje (Ocjenjivanje u obrazovanju)
 • samostalno birati strategije koje najviše odgovaraju predmetu, temi i potrebama učenika
 • organizirati uvjete za učenje ovisno o razvojnim karakteristikama, sposobnostima i interesima učenika
 • poticati cjeloviti razvoj učenika
 • planirati i organizirati vlastiti profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje (Psihologija obrazovanja)
 • djelovati u skladu s etičkim standardima profesije i najboljim interesom učenika
 • samostalno izvoditi praktičnu nastavu ili sudjelovati u njezinu izvođenju
 • primjenjivati metodičko znanje u području srodnih struka kojima pripada nastavni predmet koji će izvoditi ili u čijem će izvođenju sudjelovati
 • prilagođavati kurikulum i nastavne materijale zahtjevima specifičnog okruženja
 • samostalno birati strategije koje  najviše odgovaraju predmetu, temi i potrbama učenika (Metodika praktične nastave)
 • djelovati u skladu s etičkim standardima profesije i najboljim interesom učenika 
 • poticati cjeloviti razvoj učenika 
 • surađivati s kolegama i razmjenjivati primjere dobre prakse
 • učinkovito voditi tim i sudjelovati u radu tima (Psihologija komuniciranja)
 • planirati i organizirati vlastiti profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje
 • organizirati uvjete za učenje ovisno o razvojnim karakteristikama, sposobnostima i interesima učenika
 • poticati cjeloviti razvoj učenika
 • surađivati s kolegama i razmjenjivati primjere dobre prakse (Upravljanje stresom)
 • razumjeti, kritički promišljati i razvijati identitet učiteljske profesije 
 • poticati cjeloviti razvoj učenika
 • surađivati s institucijama izvan škole (Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja)
 • samostalno birati strategije koje najviše odgovaraju predmetu, temi i potrebama polaznika
 • prepoznati razvojne karakteristike učenika u djetinjstvu, adolescenciji i odrasloj osobi 
 • planirati i organizirati vlastiti profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje (Cjeloživotno obrazovanje)
 • prepoznati razvojne karakteristike učenika u djetinjstvu, adolescenciji i odrasloj dobi
 • surađivati s kolegama i razumijevati primjere dobre prakse
 • voditi tim ili sudjelovati u radu tima
 • surađivati s institucijama izvan škole (Vođenje razreda i diciplina)
 • organizirati uvjete za učenje ovisno o razvojnim karakterisikama, sposobnostima i interesima učenika
 • poticati cjeloviti razvoj učenika
 • samostalno birati strategije koje najviše odgovaraju predmetu, temi i potrebama učenika (Medijska pedagogija)