Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pravo prednosti pri upisu

Temeljem Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju kandidata na studijske programe koji možete pronaći na poveznici: https://www.azvo.hr/images/stories/propisi/Pravila.pdf

Kandidati koji imaju šezdesetpostotno (60%) ili veće tjelesno oštećenje (invaliditet) odnosno stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti (razine oštećenja) ostvaruju pravo prednosti pri upisu na studijske programe, bez obzira na položaj na rang-listi.

Pravo prednosti pri upisu ostvaruje se uz uvjet da: položite sve ispite državne mature koji su obvezan uvjet za upis na pojedine studijske programe, prijeđete bodovni prag tamo gdje je postavljen te, tamo gdje je to potrebno, zadovoljite preduvjet i položite dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje propisuje visoko učilište.

Dokazi o pravu prednosti šalju se na sljedeću adresu: 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Središnji prijavni ured
Donje Svetice 38/5
10000 Zagreb.

Kandidati sa šezdesetpostotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) odnosno stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti (razine oštećenja) svoj status dokazuju Nalazom i mišljenjem Zavoda za vještaćenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. (Zahtjevi se podnose u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.)

Navedeni dokazi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti izdani u Republici Hrvatskoj i dostavljaju se najkasnije do roka navedenoga u Kalendaru, isključivo preporučenom poštom. (https://www.studij.hr/kalendar)

27. srpnja 2020. početak zaprimanja dokaza o pravu prednosti (dostavlja se Središnjem prijavnom uredu)

9. rujna 2020. Zadnji dan za dostavu dokaza o pravu prednosti.

Poslani dokazi ne vraćaju se kandidatima.

Na mrežnoj stranici www.postani-student.hr u izborniku Moji podaci/ Zaprimljeni dokumenti moguće je provjeriti stanje zaprimljene dokumentacije, a kada pravo prednosti bude provedeno u sustavu, u izborniku Moji podaci/Osnovni podatci pisat će za koju je kategoriju pravo prednosti i uneseno (samo ako je potvrda važeća).

Kandidatima kojima je pravo prednosti već evidentirano na mrežnoj stranici www.postani-student.hr, što mogu provjeriti na svom profilu u izborniku Moji podaci/Osnovni podaci/Pravo prednosti za upis na visoka učilišta, nisu dužni ponovno dostaviti navedene dokaze.

Popis obavijesti