NATJEČAJI ZA NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE:

UNWTO Affiliate Member


Erasmus+ natječaji za nastavno i nenastavno osoblje
14. studenog 2018. godine zatvoren je Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za ljetni semestar akademske godine 2018./2019. u okviru projekta broj 2018-1-HR01-KA103-046933. Pregled pristiglih prijava i kvalitativnu ocjenu istih obavilo je Erasmus povjerenstvo imenovano Odlukom rektora (KLASA: 605-01/18-01/96, URBROJ: 380-01-01-18-11). Rezultate pročitajte u nastavku.
Ured za partnerstvo i projekte dana 24. listopada 2018. godine objavljuje natječaj za osoblje za akademsku godinu 2018./2019., u okviru Erasmus+ programa za ljetni semestar. Natječaj je otvoren do 14. studenog 2018. godine, a mobilnost je moguće realizirati do 31. svibnja 2019. godine. Za sve detalje moguće je kontaktirati Ured za partnerstvo i projekte . Dokumentaciju preuzmite u nastavku.
Dana 18.9.2018. godine zatvoren je treći Erasmus+ natječaj za osoblje u okviru projekta broj 2017-1-HR01-KA103-034943. Pregled pristiglih prijava i kvalitativnu ocjenu istih obavilo je Erasmus povjerenstvo imenovano Odlukom rektora (KLASA: 605-01/18-01/07, URBROJ: 380-01-01-18-23). 
Dana 11. rujna 2018. godine Ured za partnerstvo i projekte objavljuje četvrti Erasmus+ natječaj za osoblje u okviru projekta broj 2017-1-HR01-KA103-034943. Natječaj je otvoren do 18. rujna 2018. godine, a dokumentaciju preuzmite u nastavku:
5. lipnja 2018. godine zatvoren je Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za zimski semestar akademske godine 2018./2019. u okviru projekta broj 2018-1-HR01-KA103-046933. Pregled  pristiglih prijava i kvalitativnu ocjenu istih obavilo je Erasmus povjerenstvo imenovano Odlukom rektora (KLASA: 605-01/18-01/52, URBROJ: 380-01-01-18-9).
Ured za Partnerstvo i projekte dana 4.7.2018. objavljuje obavijest o odgodi objavljivanja Erasmus+ rezultata natječaja za osoblje Sveučilišta za zimski semestar ak. godine 2018./2019.  Zbog Zakona o zaštiti osobnih podataka (GDPR) u procesu smo sakupljanja Privola kandidata  zbog javnog objavljivanja osobnih podataka istih na mrežnim stranicama Sveučilišta. Rezultati će biti objavljeni u roku 10 radnih dana od dana objave ove obavijesti na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Dana 15.5.2018. godine zatvoren je treći Erasmus+ natječaj za osoblje za akademsku godinu 2017./2018. u okviru projekta broj 2017-1-HR01-KA103-034943. Pregled pristiglih prijava i kvalitativnu ocjenu istih obavilo je Erasmus povjerenstvo imenovano Odlukom rektora (KLASA: 605-01/18-01/07, URBROJ: 380-01-01-18-16). 
Ured za partnerstvo i projekte dana 02.05.2018. godine objavljuje natječaj za osoblje za akademsku godinu 2018./2019., u okviru Erasmus+ programa za zimski semestar, a koji se može početi koristiti od lipnja 2018 godine, ovisno o objavljenim rezultatima Natječaja. Natječaj je otvoren do 05.06.2018. godine. Za sve detalje moguće je kontaktirati Ured za partnerstvo i projekte. Dokumentaciju preuzmite u nastavku:
Dana 2. svibnja 2018. godine Ured za partnerstvo i projekte objavljuje treći Erasmus natječaj za osoblje u okviru projekta broj 2017-1-HR01-KA103-034943. Natječaj je otvoren do 15. svibnja 2018. godine, a dokumentaciju preuzmite u nastavku:
U ponedjeljak 19. veljače 2018. godine zatvoren je drugi Erasmus+ natječaj za osoblje za akademsku godinu 2017./2018. u okviru projekta broj 2017-1-HR01-KA103-034943. Pregled pristiglih prijava i kvalitativnu ocjenu istih obavilo je Erasmus povjerenstvo imenovano Odlukom rektora (KLASA: 605-01/18-01/07, URBROJ: 380-01-13-18-7). 
Dana 9. veljače 2018. godine Ured za partnerstvo i projekte objavljuje drugi Erasmus natječaj za osoblje u okviru projekta broj 2017-1-HR01-KA103-034943. Natječaj je otvoren do 19. veljače 2018. godine, a dokumentaciju preuzmite u nastavku:
01.09.2017. godine zatvoren je prvi Erasmus+ natječaj za osoblje za zimski semestar akademske godine 2017/2018 (i mjesec rujan 2016./2017. akademske godine) u okviru projekta broj 2017-1-HR01-KA103-034943.
Dana 17. srpnja 2017. Sveučilište raspisuje za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa, projekt broj 2017-1-HR01-KA103-034943 u okviru zimskog semestra akademske godine 2017./2018. Mobilnosti u okviru ovog Natječaja moguće je realizirati do 28. veljače 2018. godine. Natječaj je otvoren do 1. rujna 2017. godine.