Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Često postavljena pitanja o postupku Online upisa u prve godine DIPLOMSKIH studija

Ove upute se odnose na online upise u prve godine DIPLOMSKIH studija.

 

Prije slanja upita na adresu tehničke podrške pokušajte pronaći odgovore na svoja pitanja ovdje.
Prilikom slanja upita tehničkoj podršci na mail pomoc-upis@unipu.hr obvezno navedite:
 • KRATKI NASLOV MAILA
  • (Npr. Upis u 1 godinu DIPLOMSKOG - problem s pristupom aplikaciji za upise)
 • U tekstu maila navedite IME, PREZIME, OIB, UPISNI BROJ, OPIS PROBLEMA I priložite SLIKU EKRANA gdje je vidljiv problem.
Mailovi koji ne sadrže sve navedeno neće biti obrađeni jer se bez navedenih podataka ne može obraditi upit.

 

Ne mogu se prijaviti u aplikaciju. Prikazuje mi se poruka da OIB ili upisni broj nisu ispravni.

 • Provjerite jeste li ispravno upisali OIB i upisni broj. Upisni broj trebate dobiti mailom. Mail na koji se šalju podaci je mail koji ste evidentirali kao kontakt mail kod prijave na studij. 

 

Poslao/la sam mail ali nema povratnog odgovora.

 • Provjerite jeste li ispravno upisali sve podatke u zahtjevu: ime, prezime, OIB (upisni broj ako vam je poznat), priložili ste sliku ekrana s problemom. Upiti koji nisu cjeloviti neće biti odgovoreni prioritetno. 
 • Upiti na koje možete pronaći odgovore na ovoj stranici također nemaju veliki prioritet.
 • Upiti koji su poslani na adrese u kojima je na kraju poruke naznačeno da se radi o automatskoj poruci i da se ne odgovara na tu poruku neće biti obrađeni.

 

Na uplatnici za plaćanje školarine i upisnine na diplomski studij se prikazala stavka prijediplomski studij. Je li to ispravno?

 • Ispravno je.  Možete uplatiti iznos po toj ponudi ako je naveden dobar iznos kakav je naveden u natječaju za upise i ako su vaši osobni podaci navedeni na uplatnicama. 

 

Gdje se mogu upisati na upisnom roku za prvu godinu diplomskih studija?

 • Prijavljujete se putem ove aplikacije: https://www.unipu.hr/upisi2024
 • Naziv roka je Upisi u ljetnom roku 2024-2025
 • NAPOMENA: Bez obzira na naziv roka, ta opcija se koristi i za upise na DIPLOMSKI studij

 

Nisam dobio verifikacijski kod. Što trebam napraviti?

 • Provjerite je li mail primljen u neželjenoj pošti ili drugim kategorijama pošte.
 • Ukoliko ga niste dobili u roku od nekoliko minuta javite se na adresu pomoc-upis@unipu.hr i navedite sve potrebne podatke: IME, PREZIME, OIB, UPISNI BROJ, OPIS PROBLEMA I priložite SLIKU EKRANA gdje je vidljivo što ste upisivali kod pokušaja registracije.

 

Do kada moram platiti upisninu i školarinu?

 • Podaci za plaćanje su navedeni na ponudi za plaćanje upisnine i ponudi za plaćanje školarine. 
 • Upisninu plaćate odmah.
 • Školarinu također plaćate odmah ukoliko ste je obvezni platiti ili najkasnije u roku od 5 dana.
 • Ukoliko imate pravo na obročnu otplatu prema uvjetima natječaja i odlukama Sveučilišta u tom slučaju školarinu plaćate 10% iznosa ponude a nakon što dobijete odgovor pravne službe na vaš zahtjev za obročnom otplatom plaćate ostatak prema uputi pravne službe.
 • Ako ste oslobođeni plaćanja školarine nećete imati mogućnost dohvatiti te podatke.

 

Moram li što poduzeti ako mi je evidentiran status - Upis nije obavljen u cijelosti?

 • Ne morate pratiti taj status. Kada referada obradi sve podatke taj status će se promijeniti. Ukoliko budete trebali dostaviti dodatnu dokumentaciju po ovom pitanju referada će vas kontaktirat.

 

Ako zatražim obročno plaćanje moram li odmah platiti dio iznosa?

 • Ako imate pravo na obročno plaćanje možete zatražiti obročno plaćanje. Uvjeti su navedeni u natječaju: https://www.unipu.hr/upisi/upisi_2024-2025/upisi_u_1_godinu_studija.
 • Ponudu ćete dobiti na cijeli iznos. Nakon što preuzmete ponudu plaćate 10% iznosa ponude a tek kada dobijete rješenje o obročnoj otplati koje će vam dostaviti nadležna služba kada vaš zahtjev bude obrađen, plaćate ostatak iznosa iz ponude.
 • Ponudu morate zatražiti u aplikaciji za upise u prvom dijelu upisa odmah prilikom popunjavanja osobnih podataka i učitavanja fotografija.
 • Upis obavljate odmah neovisno o zatraženoj obročnoj otplati. O rješenju za obročnu otplatu ćete biti obaviješteni mailom od strane pravne službe kada završe postupak.

 

Trebam li dostaviti dokaz o plaćanju upisnine i/ili školarine?

 • Dokaz o plaćanju NE trebate dostavljati ako ste ga na knadno dobili odnosno nakon što ste predali prijavu za upis. Trebate ga imati kod sebe.
 • Ako ga imate u trenutku popunjavanja prijave za upise možete ga učitati u polju predviđenom za učitavanje dokaza o plaćanju.

 

Još uvijek mi nije evidentirana uplata i u aplikaciji za upise ili na studomatu piše da uplata nije provedena. Trebam li nešto poduzeti?

 • Ne trebate pratiti statuse o plaćanju.
 • Dovoljno je da imate dokaz kod sebe. 
 • Status će biti ažuriran kada referada obradi sve podatke i kada iz banke dobijemo izvode o plaćanju.
 • Student o tome ne treba voditi brigu a upise obavljate bez obzira na status.

 

Upisan mi je drugi smjer (odnosi se na Fakultet ekonomije i turizma "dr. Mijo Mirković"). Je li to dobro prikazano?

 • Ako je upisan drugi smjer u aplikaciji za upise ne trebate brinuti jer se prikazuje jedan smjer svim studentima a konačan odabir radite u drugom koraku upisa i potvrđujete ono što ste već prethodno željeli upisati.
 • Pri tome ne trebate obraćati pažnju na Studomat jer će podaci na Studomatu biti vidljivi tek po završetku upisa.

 

Upisan mi je drugi smjer (odnosi se na Filozofski fakulet u Puli). Je li to dobro prikazano?

 • Ako je upisan drugi smjer u aplikaciji za upise a odnosi se na Engleski jezik i književnost - nastavnički smjer ili Engleski jezik i književnost - prevoditeljski smjer ne trebate brinuti jer se prikazuje jedan smjer svim studentima a konačan odabir radite u drugom koraku upisa i potvrđujete ono što ste već prethodno željeli upisati.
 • Pri tome ne trebate obraćati pažnju na Studomat jer će podaci na Studomatu biti vidljivi tek po završetku upisa.

 

Moram li birati izborne predmete?

 • Izborne predmete birate u skladu s napomenom u aplikaciji za upise.
 • Ako vam je dostupna vanjska poveznica (Google forma) za odabir izbornih predmeta trebate se prijaviti na službeni mail u skladu s uputom za preuzimanje AAI podataka. Preporučamo da koristite neki drugi preglednik ako ste korisnik privatnog Gmail. Npr. ako privatni Gmail koristite u preglednik Google Chrome onda za prijavu na UNIPU aplikacije koristite preglednik Mozilla Firefox.
 • Ako predmete birate preko Studomata (poveznica za odabir predmeta vas vodi na studomat) trebate se također prijaviti s AAI podacima u skladu s uputom kod preuzimanja AAI podataka. Ukoliko koristite AAI podatke za pristup studomatu koristite opciju Prijava s AAI@EduHr elektroničkim identitetom.

 

Kod odabira izbornih predmeta se prikazuje poruka Trebate dopuštenje. Što trebam napraviti?

 • Izborne predmete birate u skladu s napomenom u aplikaciji za upise.
 • Ako vam je dostupna vanjska poveznica (Google forma) za odabir izbornih predmeta trebate se prijaviti na službeni mail u skladu s uputom za preuzimanje AAI podataka. Preporučamo da koristite neki drugi preglednik ako ste korisnik privatnog Gmail. Ako se prijavljujete u pregledniku koji koristite za pristup privatnom mailu nećete moći otvoriti poveznicu. 
 • Obvezno u pregledniku morate biti prijavljeni na službeni mail u skladu s uputom uz AAI podatke.

 

Trebam predati liječničku dokumentaciju a još nemam dogovoren pregled. Kako mogu predati prijavu za upise?

 • Prijavu za upise predajte bez obzira na liječničku dokumentaciju.
 • Dokumentaciju ćete dopuniti kada budete obavili pregled i kada vam dokumentacija bude dostupna. 
 • O tome ne trebate obavještavati referadu. Referada će od vas zatražiti dodatnu dokumentaciju kada vaša prijava na studij dođe na red za obradu.
 • Ako opcija za učitavanje dokumenta nije dostupna dokument pošaljite na ured-za-studente@unipu.hr sa svim gore navedenim osobnim podacima.

 

Trebam li predati potvrdu o prebivalištu?

 • Potvrdu o prebivalištu trebate predati samo ako ste promijenili neki od osobnih podataka. Npr. promijenili ste adresu stanovanja ili prezime.

 

U ugovoru o studiranju ili drugim dokumentima mi je navedeno krivo prezime ili kriva adresa?

 • Takvi ugovori o studiranju ili drugi dokumenti su važeći jer se radi o podacima iz sustava studij.hr. Ukoliko ste u međuvremenu promijenili adresu stanovanja, prezime ili neki treći podatak, ugovor ili drugi dokumenti su i kao takvi važeći.
 • Dodatno učitajte dokaz o promjeni podatka koji više nije važeći. Npr. potvrda o prebivalištu ako se radi o novoj adresi, ili kopija osobne iskaznice ako ste promijenili prezime. Referada će ažurirati vaše podatke po završetku upisa s trenutno dostupnim podacima iz sustava državne mature.
 • Ne trebate dostavljati nikakve dodatne dokumente.

 

Kada mogu dobiti potvrdu o statusu studenta i na koji način?

 • Potvrde o statusu studenta ne trebate tražiti od referade.
 • Potvrde su dostupne putem studomata nakon što dobijete AAI podatke i prođete sve upute koje su uz njih dostupne.
 • AAI podatke dobivate u fazi upisa koja slijedi nakon predaje prijave sa svim priloženim obveznim dokumentima.

 

Što ako potvrdim ugovor o studiranju s krivim podacima?

 • Obvezni ste pročitati sve dokumente prije nego ih potvrdite.
 • Ukoliko ste prihvatili ugovor s krivim podacima i niste ih provjerili vaša prijava za upise dolazi na red za obradu na kraju.
 • To znači da morate čekati da se svi ostali studenti upišu a onda će vaši dokumenti biti ispravljeni.
 • Kako biste bili sigurni da će vaša prijava biti obrađena pošaljite na adresu podrške pomoc-upis@unipu.hr mail s naslovom: ISPRAVAK PRIHVAĆENE PRIJAVE, a u tekstu maila navedite što ste prihvatili.

 

Hoću li dobiti potvrdu o tome da mi je upis obavljen ispravno?

 • Tijekom procesa upisa sve informacije objavljujemo u aplikaciji i u novostima na UNIPU stranicama.
 • Pratite sve informacije u aplikaciji i u novostima na UNIPU stranicama (https://www.unipu.hr/upisi/informacije_o_upisima).
 • Kada završite sve korake i kada referada obradi vaše podatke, dobit ćete mail u kojemu ćemo potvrditi da ste obavili upis.
 • Ukoliko i nakon toga referada utvrdi da nešto nedostaje a nije bila prepreka za obavljanje upisa, dobit ćete informaciju o tome što trebate dodadtno dostaviti.

 

Trebam li dostaviti ispisnicu s drugog studija?

 • Ispisnicu učitajte ukoliko vam je sada dostupna. To će ubrzati obradu podataka.
 • Ako je nemate dostavite je naknadno kada referada od vas to zatraži. 
 • Ne morate ništa dodatno dostavljati bez zahtjeva referade.
 • Ne odnosi se na prijediplomski nego samo na studij na diplomskoj razini.

 

Kako treba izgledati slika za studentsku iskaznicu?

 • Slika je opisana u aplikaciji za upise u dijelu gdje predajete sliku. Obratite pažnju na format slike. Nisu prihvatljive slike koje ne zadovoljavaju sve postavljene uvjete. Nije prihvatljiva slika osim ako ste se slikali ispred bijelog zida. Svi studenti učitavaju sliku bez obzira na to što imaju staru studentsku iskaznicu.
 • Maksimalna veličina slike je 5 MB.
 • Minimalne dimenzije su 900 x 900 px.
 • Format slike mora biti JPEG.

 

Moram li predati slike za studentsku iskaznicu iako sam izvanredni student?

 • Bez obzira na prava koja ćete ostvarivati morate predati sliku. Studentska iskaznica je dokaz da ste upisani na studijski programa i da ostvarujete određena prava.