Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

RANG-LISTE I RASPORED UPISA U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA:

UNWTO Affiliate Member


Rang-liste i raspored upisa u 1. godinu preddiplomskih studija

Raspored upisa u 1. godinu preddiplomskih studija

Upute za upis i termini upisa (srpanjski rok)

Upisi u prvu godinu studija započet će 18. srpnja i trajati do 25. srpnja 2018. godine.

Upisi će se odvijati isključivo prema navedenom rasporedu.

Studenti su dužni poštivati vrijeme upisa, a pristupnik koji ne iskoristi pravo na upisnom roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

Upute o proceduri upisa, uplati troškova upisa i školarina, i potrebnim dokumentima preuzmite u dokumentu: