RANG-LISTE I RASPORED UPISA U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA:

UNWTO Affiliate Member


Rang-liste i raspored upisa u 1. godinu preddiplomskih studija

Raspored upisa u 1. godinu preddiplomskih studija

Upute za upis i termini upisa (3. upisni rok)

Upisi u prvu godinu studija (3. upisni rok) održat će se 10. listopada 2018. godine.

Upisi će se odvijati isključivo prema navedenom rasporedu. Studenti su dužni poštivati vrijeme upisa, a na upise nije potrebno donijeti ništa od dokumentacije (samo potvrde o plaćanju troška upisa i/ili školarine)!

Upute o proceduri upisa, uplati troškova upisa i školarina, i potrebnim dokumentima preuzmite u dokumentu: