Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

UPISI U I. GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.:


Upisi u I. godinu studija u akademskoj godini 2017./2018.

Sve podatke o natječaju za upis u I. godinu svih studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli pročitajte u pdf dokumentu:


Obrasci i prijavni listovi