Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u više godine studija u akademskoj godini 2023./2024.

Upisi u više godine studija započet će u ponedjeljak 18. rujna i trajat će zaključno do 30. rujna 2023. godine.

Studenti se upisuju putem ISVU Studomata, ali tek utvrde da su im upisane sve ocjene iz položenih kolegija, jer datumom upisa sustav izrađuje račun temeljem nepoloženih ECTS bodova (do trenutka upisa).

Uputa za upis po kojoj su studenti OBVEZNI postupiti:

Obročna otplata

Odluke Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koje reguliraju visinu školarine (participaciju u troškovima studija) za studente koji će u 2023./2024. akademskoj godini upisati prvu i više godine sveučilišnih prijediplomskih studija, integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija:  

Uplata utvrđenog iznosa školarine (participacije u troškovima studija) može se izvršiti i kroz obročnu otplatu, a uvjete i postupak za odobrenje reguliraju odluke o obročnoj otplati školarine na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli: 

Drugi važni dokumenti:

FFPU

Upis i izmjena odabranih izbornih predmeta prilikom upisa više godine u akad. godini 2023./2024.

Studenti Filozofskog fakulteta u Puli koji upisuju višu godinu studija, a nisu u mogućnosti odabrati željene izborne predmete putem Studomata obavezno odabiru ponuđene izborne predmete i to na način da ukupan zbroj svih upisanih predmeta iznosi minimalno 60 ECTS bodova.
Izmjena odabranih izbornih predmeta obavlja se na način da u mailu u kojem šaljete potvrdu o uplati upisnine napišete JMBAG te nazive predmeta koje želite obrisati i predmeta koje želite upisati.

Studenti dvopredmetnih studija odabiru samo izborne predmete zimskog semestra imajući u vidu da ukupni zbroj obaveznih i izbornih predmeta iznosi minimalno 15 ECTS bodova po semestru po svakom studiju. Izborne predmete ljetnog semestra odabiru se početkom ljetnog semestra akad. godine 2023./2024. i to na način da će se poslati e-mail s popisom izbornih predmeta i JMBAG-om studenta na ured-za-studente@unipu.hr.

 

Prilog: