OBAVIJESTI:

UNWTO Affiliate Member


Mole se studenti da e-mail upite koje upućuju prema službama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli šalju isključivo sa svoje službene AAI@EduHr e-mail adrese (korisnicko_ime@unipu.hr).

Na adrese izvan @unipu.hr često nismo u mogućnosti dostaviti odgovor.

Popis obavijesti