Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Redoviti studenti upisani na sveučilišne preddiplomske studije, sveučilišne diplomske studije, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i na stručne studije na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli imaju pravo završiti studij u vremenu koje je dvostruko dulje od propisanog vremena trajanja studija. 

ŠKOLARINE  

1. Plaćanja školarine oslobođeni su studenti: 

 • koji prvi put upisuju prvu godinu studija(na prvoj razini – preddiplomski studij i drugoj razini – diplomski studij) – školarinu plaća Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova, odnosno 30 ECTS bodova u slučaju studenta s utvrđenim invaliditetom od 60% i više.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (dalje MZO) plaća školarinu studentima onoliko godina koliko odgovara propisanom vremenu trajanja studija, a najviše godinu dana dulje od propisanog vremena trajanja studija, osim u slučaju integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija kad to razdoblje iznosi najviše dvije godine dulje od propisanog vremena trajanja studija.

Navedeno znači da MZO studentima plaća školarinu isključivo onaj broj godina koji odgovara propisanom trajanju studija, s tim da se to pravo može iskoristiti najviše godinu ili dvije dulje od propisanog trajanja studija, ovisno traje li studij pet godina ili manje.

Tablica 1. 

Razine i vrste studija

Propisano trajanje studija

Krajnji rok za završetak studija

rok u kojem student ima pravo iskoristiti subvencije od strane MZO (računa se od godine upisa)

preddiplomski sveučilišni/stručni studij

3 godine

6 godina

4 godine

preddiplomski sveučilišni studij

4 godine

8 godina

5 godina

diplomski sveučilišni studij

2 godine

4 godine

3 godine

diplomski sveučilišni studij

1 godina

2 godine

2 godine

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

5 godina

10 godina

7 godina

 

BITNO: 

UVJET ZA UPIS VIŠE GODINE STUDIJA RAZLIKUJU SE OD UVJETA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU.

Da bi se student oslobodio plaćanja školarine, 55 ECTS-a bodova mora ostvariti tijekom jedne akademske godine (ispiti položeni u periodu od 1.10. do 30.9. sljedeće godine). Nije bitno s koje godine su ispiti koje student polaže. 

Studenti su u svakom slučaju dužni plaćati punu školarinu ako je proteklo vrijeme naznačeno u Tablici 1 – stupac 4 računajući od akademske godine upisa u prvu godinu.

2. Studenti koji su dužni platiti školarinu 

a) Puni iznos školarinedužni su platiti redoviti studenti prilikom upisa koji u jednoj akademskoj godini ostvare manje od 42 ECTS boda u sljedećim iznosima:

Tablica 2. – Iznosi školarina po područjima 

 

Područja znanosti i umjetnosti

Studijski programi u području društvenih i humanističkih znanosti

Studijski programi u umjetničkom području

Studijski programi u području prirodnih znanosti

 

Studijski programi u području tehničkih znanosti

 

Studijski programi u području medicine i zdravstva

Iznos participacije u školarini (u kunama)

manje od 42 ECTS-a, 
odnosno protekom vremena 
naznačenog u Tablici 1 
– stupac 4 

5.500,00

9.240,00 

7.370,00 

6.000,00

9.240,00

Studenti strani državljani (izvan zemalja EU), a koji nemaju odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj plaćaju školarinu u iznosu od 12.500,00 kuna

 

b) Participaciju u školarinidužni su platiti redoviti studenti prilikom upisa koji u jednoj akademskoj godini ostvare od 42 do 54 ECTS boda u iznosu koji se određuje prema sljedećem modelu:

Tablica 3. – iznos školarina po područjima i ostvarenim ECTS bodovima

Ostvareni ECTS bodovi u jednoj akademskoj godini

Područja znanosti i umjetnosti

Studijski programi u području društvenih i humanističkih znanosti

Studijski programi u umjetničkom području

Studijski programi u području prirodnih znanosti

 

Studijski programi u području tehničkih znanosti

 

Studijski programi u području medicine i zdravstva

ECTS bodovi

Iznos participacije u školarini (u kunama)

od 42 do 45

4.850

8.150

6.500

5.300

8.150

od 46 do 48

3.650

6.150

4.900

4.000

6.150

od 49 do 51

3.050

5.100

4.100

3.350

5.150

od 52 do 54

1.850

3.100

2.500

2.050

3.150

IZNIMKA:
Studenti upisani na posljednju godinu studija (Tablica 1. stupac 2), a koji nisu imali zaostajanje tijekom studija, imaju pravo upisati godinu iz Tablice 1 stupac 4 bez plaćanja školarine. 

Tablica 4. 

Razine i vrste studija

Propisano trajanje studija

rok u kojem student ima pravo iskoristiti subvencije od strane MZO (računa se od godine upisa)

preddiplomski sveučilišni/stručni studij

3 godine

4 godine

preddiplomski sveučilišni studij

4 godine

5 godina

diplomski sveučilišni studij

2 godine

3 godine

diplomski sveučilišni studij

1 godina

2 godine

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

5 godina

7 godina

VISINA PARTICIPACIJE ŠKOLARINE REDOVNIH STUDENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI

Tablica 1. Visina plaćanja participacije školarine redovnih studenata preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija uz potporu MZO na studijskom programu u području društvenih i humanističkih znanosti (FET, FOOZ; Predškolski odgoj, FITIKS, FF, FIPU)

Ostvareno ECTS

<42

42-45

46-48

49-51

52-54

55<

Preddiplomski

 

 

 

 

 

 

 1. godina

 

 

 

 

 

 

 1. godina

5.500,00

4.850,00

3.650,00

3.050,00

1.850,00

0,00

 1. godina

5.500,00

4.850,00

3.650,00

3.050,00

1.850,00

0,00

 1. apsolventska

5.500,00

4.850,00

3.650,00

3.050,00

1.850,00

0,00 

 1. apsolventska

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

 1. apsolventska

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

Diplomski

 

 

 

 

 

 

 1. godina

 

 

 

 

 

 

 1. godina

5.500,00

4.850,00

3.650,00

3.050,00

1.850,00

0,00

 1. apsolventska

5.500,00

4.850,00

3.650,00

3.050,00

1.850,00

0,00 

 1. apsolventska

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

 

Tablica 2. Visina plaćanja participacije školarine redovnih studenata preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija uz potporu MZO na studijskom programu u umjetničkom području (MAPU)

Ostvareno ECTS

<42

42-45

46-48

49-51

52-54

 55<

Preddiplomski

 

 

 

 

 

 

 1. godina

 

 

 

 

 

 

 1. godina

9.240,00

8.150,00

6.150,00

5.150,00

3.150,00

0,00

 1. godina

9.240,00

8.150,00

6.150,00

5.150,00

3.150,00

0,00

 1. godina

9.240,00

8.150,00

6.150,00

5.150,00

3.150,00

0,00 

 1. apsolventska

9.240,00

8.150,00

6.150,00

5.150,00

3.150,00

0,00

 1. apsolventska

9.240,00

9.240,00

9.240,00

9.240,00

9.240,00

9.240,00

 1. apsolventska

9.240,00

9.240,00

9.240,00

9.240,00

9.240,00

9.240,00

 1. apsolventska

9.240,00

9.240,00

9.240,00

9.240,00

9.240,00

9.240,00

Diplomski 

 

 

 

 

 

 

 1. godina

 

 

 

 

 

 

 1. apsolventska

9.240,00

8.150,00

6.150,00

5.150,00

3.150,00

0,00  

 

Tablica 3. Visina plaćanja participacije školarine redovnih studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija uz potporu MZO – FOOZ učiteljski studij

Ostvareno ECTS

<42

42-45

46-48

49-51

52-54

55<

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

 1. godina

 

 

 

 

 

 

 1. godina

5.500,00

4.850,00

3.650,00

3.050,00

1.850,00

0,00

 1. godina

5.500,00

4.850,00

3.650,00

3.050,00

1.850,00

0,00

 1. godina

5.500,00

4.850,00

3.650,00

3.050,00

1.850,00

0,00

 1. godina

5.500,00

4.850,00

3.650,00

3.050,00

1.850,00

0,00

 1. apsolventska

5.500,00

4.850,00

3.650,00

3.050,00

1.850,00

0,00

 1. apsolventska

5.500,00

4.850,00

3.650,00

3.050,00

1.850,00

0,00 

 1. apsolventska

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

 1. apsolventska 

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

 1. apsolventska

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

 

Tablica 4. Visina plaćanja participacije školarine redovnih studenata preddiplomskog stručnog studija uz potporu MZO na studijskom programu u području tehničkih znanosti (Proizvodno strojarstvo)

Ostvareno ECTS

<42

42-45

46-48

49-51

52-54

55<

Preddiplomski

 

 

 

 

 

 

 1. godina

 

 

 

 

 

 

 1. godina

6.000,00

5.300,00

4.000,00

3.350,00

2.050,00

0,00

 1. godina

6.000,00

5.300,00

4.000,00

3.350,00

2.050,00

0,00

 1. apsolventska

6.000,00

5.300,00

4.000,00

3.350,00

2.050,00

0,00 

 1. apsolventska

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

 1. apsolventska

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

 

Tablica 5. Visina plaćanja participacije školarine redovnih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija uz potporu MZO na studijskom programu u području prirodnih znanosti (Znanost o moru)

Ostvareno ECTS

<42

42-45

46-48

49-51

52-54

55<

Preddiplomski

 

 

 

 

 

 

 1. godina

 

 

 

 

 

 

 1. godina

7.370,00

6.500,00

4.900,00

4.100,00

2.500,00

0,00

 1. godina

7.370,00

6.500,00

4.900,00

4.100,00

2.500,00

0,00

 1. apsolventska

7.370,00

6.500,00

4.900,00

4.100,00

2.500,00

0,00 

 1. apsolventska

7.370,00

7.370,00

7.370,00

7.370,00

7.370,00

7.370,00

 1. apsolventska

7.370,00

7.370,00

7.370,00

7.370,00

7.370,00

7.370,00

 

Tablica 6. Visina plaćanja participacije školarine redovnih studenata preddiplomskog stručnog studija uz potporu MZO na studijskom programu u području medicine i zdravstva (Sestrinstvo)

Ostvareno ECTS

<42

42-45

46-48

49-51

52-54

55<

Preddiplomski

 

 

 

 

 

 

 1. godina

 

 

 

 

 

 

 1. godina

9.240,00

8.150,00

6.150,00

5.150,00

3.150,00

0,00

 1. godina

9.240,00

8.150,00

6.150,00

5.150,00

3.150,00

0,00

 1. apsolventska

9.240,00

8.150,00

6.150,00

5.150,00

3.150,00

0,00 

 1. apsolventska

9.240,00

9.240,00

9.240,00

9.240,00

9.240,00

9.240,00

 1. apsolventska

9.240,00

9.240,00

9.240,00

9.240,00

9.240,00

9.240,00

 

Povezana odluka:

Popis obavijesti