VLADIMIR GNIP:

UNWTO Affiliate Member


O djelatniku

Vladimir Gnip, dipl. oec.

Zvanje: stručni suradnik

Funkcija: Voditelj ISVU i studentske službe

Lokacija:
kabinet 4, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)
Telefon:
377 043
Telefon kućni:
243