HRZZ otvorio program “Potpora...

Dana 29. ožujka 2018. godine Hrvatska zaklada za znanost otvorila je program “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”, predviđen za poticanje suradnje između hrvatskih istraživača i voditelja ERC projekata s ciljem stjecanja iskustva za prijavu novih ERC projekata, a ovim će se programom financirati posjete voditeljima ERC projekta u trajanju od 3 do 4 mjeseca. Natječaj je otvoren do 2. svibnja 2018. godine do 13 sati.

Prihvatljivi prijavitelji su javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Istraživač koji prijavljuje gostovanje mora biti aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt. Prihvatljiva istraživačka područja su sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti, a najveći ukupni iznos financiranja po projektu iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti).

Više informacija o uvjetima natječaja te svu prijavnu dokumentaciju možete pronaći na stranici:

Popis obavijesti