Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) prihvatila je dva projekta Centra za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika (CIRLA), a glavni istraživač te voditelj oba projekta je prof. dr. sc. Robert Matijašić. 

 

Projekt ArchaeCulTour, u punom nazivu 'Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar' vrijedan je 3.000.000,00 kn. Radi se o trogodišnjem projektu (2018.-2021.) pod kategorijom 'Partnerstvo u istraživanjima' kojeg osim HRZZ-a sufinaciraju i partneri u projektu, a to su Općina Vrsar, Turistička zajednica Općine Vrsar i Maistra d.d.  Naš je Sveučilišni tim interdisciplinaran. Osim istraživača s Filozofskog fakulteta, sudjeluju i istraživači s Fakulteta ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković i Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije. Ostali suradnici na projektu dolaze iz partnerskih ustanova: Hrvatski restauratorski zavod, Konzervatorski odjel u Puli Ministarstva kulture RH, Sveučilištu u Pisi i Speleološki i ronilački klub iz Vrsara.  Na projektu će se zaposliti poslijedoktorandica koja djeluje u CIRLA-i.  Projekt uključuje prikupljanje, analizu i sistematizaciju podataka o arheološkim nalazištima na području Općine Vrsar-Orsera, te njihovu primjenu u izradi planova i razradi koncepta razvoja kulturnog turizma na području Općine.

Drugi odobreni projekt HRZZ-a u kategoriji 'Projekt razvoja karijera mladih istraživača -izobrazba novih doktora znanosti' omogućava zapošljavanje doktoranda koji će doktorsko istraživanje provesti u okviru projekta ArchaeoCulTour.  HRZZ financira bruto plaću doktoranda koji će se odabrati po natječaju.

Više o dobivenom projektu možete pronaći na stranici projekta:

Engleska verzija:

 

Popis obavijesti