Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dana 3. svibnja 2018. otvoren je Poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. te je za isti namijenjen ukupan iznos od 180.894.788,00 HRK bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku. Informativna radionica za potencijalne prijavitelje održat će se 25. svibnja 2018., a rok za predaju prijave je 2. srpnja 2018.

Cilj poziva je usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. g. (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom. 

Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01). Partnerstvo je obavezno, a prihvatljivi partneri su mikro, mala i srednja poduzeća u skladu s uvjetima Priloga I. Uredbe 651/2014 i Uredbe 1084/2017 ili velika poduzeće koja ne ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu I.

Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.800.000,00 HRK.

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje održat će se 25.05.2018. u multimedijalnoj dvorani u prizemlju Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Detaljne informacije o Pozivu, natječajnoj dokumentaciji i prijavi na radionicu dostupne su na:

Popis obavijesti