Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Kako bi poboljšao sučelje znanstvene politike, JRC je pokrenuo program kolaborativnog doktorskog partnerstva (CDP) radi uspostavljanja suradnje s visokim učilištima i sveučilištima iz država članica EU i zemalja povezanih s istraživačkim programom EU Horizon 2020. Partnerstva će pružiti mogućnosti usavršavanja doktorandima, s posebnim naglaskom na istraživanja za kreiranje politike.

JRC je objavio poziv za iskazivanje interesa za suradničko doktorsko partnerstvo (CDP) u sljedećim poljima:

 • Digitalno upravljanje
 • Pametna, povezana i čista mobilnost
 • Energetska tranzicija EU
 • Razvoj metoda za praćenje napretka, transformacija dizajna i identificiranje rješenja za postizanje SDG-ova (Sustainable Development Goals)
 • Sigurna i održiva opskrba sirovinama za strateške lance vrijednosti
 • Umjetna inteligencija za promatranje Zemlje
 • Grafički uzročni modeli hibridnih prijetnji
 • Otpornost izgrađene infrastrukture na prirodne opasnosti
 • Promicanje zdravlja i prevencija nezaraznih bolesti
 • Ne-energetske nuklearne i radiološke tehnologije za postizanje ciljeva SDG-a 2030
 • Sinergije kvalitativnih i kvantitativnih metoda predviđanja
 • Bihevioralni uvidi koji se primjenjuju na kreiranje politika
 • Robusnost u složenoj analizi podataka i statističkom modeliranju

Poziv je otvoren visokoškolskim ustanovama / sveučilištima iz država članica EU i zemalja pridruženih istraživačkom programu EU Horizon 2020.

Rok za prijavu je 3. svibnja 2020. godine.

Za više informacija kao i detaljan opis polja od interesa pogledajte: 

...te brošuru:

Popis obavijesti