Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Projektni prijedlog “Separation of Powers for 21st Century Europe” (akronim SepaRope) odabran je za financiranje od strane stipendijske mreže NORFACE, i to pod istraživačkom temom “Democratic Governance in a Turbulent Age”. SepaRope prvi je empirijski-utemeljen projekt koji promišlja teoriju i praksu “dioba vlasti” u današnjoj Europi. Dioba vlasti na različite grane (zakonodavna, izvršna, sudbena) u procesu donošenja odluka osigurava poštivanje heterogenih društvenih preferencija te osigurava kontrolu onih koji su “na vlasti”.

Istražujući kako su nedavne ekonomske i političke promjene utjecale na institucionalnu ravnotežu u EU i na “nacionalno sidro” europskog odlučivanja kroz kombinaciju teorijske ustavne analize i empirijskog istraživanja, SepaRope fokusira se na tri ključna područja politika EU: Ekonomska i monetarna unija, migracije i trgovina, u kojima se vrlo dobro ogledaju nedavni pomaci u diobi vlasti u procesima odlučivanja.

U provođenju projekta zajednički sudjeluju: Amsterdam Centre for Law and Governance Sveučilišta u Amsterdamu, Centre for European Research Sveučilišta u Geteborgu, te E. Castrén Institute of International Law and Human Rights Sveučilišta u Helsinkiju. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli jedno je od odabranih partnera na projektu (uz ostale partnere sa European University Institute, University of Oslo, University of Oxford, i dr.) te ga predstavlja izv. prof. dr. sc. Marta Božina Beroš s Fakulteta ekonomije i turizma, kao suradnica-istraživač u području Ekonomske i monetarne unije.

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama NORFACE-a i ACEGL-a:

Popis obavijesti