Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Natječajem će se financirati temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja koja stvaraju novo i unaprjeđuju postojeće znanje o pandemiji COVID-19 te jačanju otpornosti društva na krizne situacije, s naglaskom na čuvanje zdravlja stanovništva, održivi gospodarski oporavak i razvitak te jačanje kvalitetnog i uključivog odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.

Istraživačke teme uključuju: zdravstvene aspekte pandemije (biologija i patogeneza COVID-19; razvoj novih pristupa u terapiji i dijagnostici COVID-19; klinička karakterizacija i upravljanje bolešću COVID-19; epidemiološka istraživanja), ekonomske i pravne aspekte pandemije (uloga javnih i gospodarskih politika u uvjetima pandemije u oporavku i povećanju otpornosti poduzetništva i neprofitnog sektora; posljedice pandemije i smjernice za održivi oporavak sektora uslužnih djelatnosti i turizma; zakonodavni okvir ekonomskih i društvenih mjera poduzetih radi zaštite zdravlja u okolnostima pandemije i smjernice za njihovo unaprjeđenje) te obrazovne i odgojne aspekte pandemije (smanjenje socijalnih interakcija u uvjetima učenja na daljinu i ishodi odgojno-obrazovnog procesa; obrazovni prioriteti, prilagodba metoda poučavanja i obrazovnog kurikuluma te podrška na svim razinama obrazovanja radi postizanja optimalnih obrazovnih ishoda u uvjetima pandemije; obrazovanje i briga o posebno osjetljivim skupinama u uvjetima pandemije).

Ukratko o natječaju IP-CORONA-2020-12: 

  • Datum raspisivanja natječaja: 11. studenoga 2020. godine
  • Rok za prijavu: 21. prosinca 2020. godine do 13:00 sati (CET)
  • Proračun: cca 10.000.000,00 kuna; financiranje po projektu od 600.000,00 do 1.500.000,00 kuna za istraživačku temu 1., odnosno od 400.000,00 kn do 750.000,00 kn za teme 2. i 3.
  • Trajanje financiranja projekta: 18 mjeseci
  • Okvirni početak projekata: travanj 2021. godine

Prijave na natječaj podnose se samo u elektroničkom obliku putem EPP sustava

Natječajna i prijavna dokumentacija

Tekst Natječaja (na hrvatskom jeziku) (.pdf)
Tekst Natječaja (na engleskom jeziku) (.pdf)

Application Form (.doc)
Financijski plan (.xls)
Pismo potpore Organizacije (.doc)

Kriteriji za vrednovanje u prvom krugu (.pdf)
Kriteriji za vrednovanje u drugom krugu (.pdf)

Više:

Popis obavijesti