Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Otvoren je pristup na bazu...

Evidence Based Medicine Reviews (EBMR) baza pokriva područje medicine i zdravstva sa osvrtima na aktualne teme područja, te omogućava pristup kontroliranim medicinskim istraživanjima i recenzijama članaka. Također je integrirana sa bibliografskom bazom podataka Medline. EMBR baza se sastoji od osam EBM izvora: Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Clinical Answers (CCAs), The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE), Health Technology Assessments (HTA), NHS Economic Evaluation Database (NHSEED), ACP Journal Club, The Cochrane Central Register of Controlled Trials i Cochrane Methodology Register (CMR).

Bazi je moguće pristupiti putem sučelja Ovid:

Popis obavijesti