Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nova Erasmus+ aplikacija s...

Komisija je pokrenula novu aplikaciju Erasmus+ i tako učinila novi korak u digitalizaciji programa Erasmus+. Studenti će putem nove aplikacije dostupne na svim jezicima EU-a moći koristiti digitalnu europsku studentsku iskaznicu, koja vrijedi u cijeloj Europskoj uniji. 

Zahvaljujući novoj aplikaciji, koja funkcionira na sustavima Android i iOS, studenti će moći:

  • pretraživati i odabirati odredišta među partnerima njihova sveučilišta
  • potpisivati digitalne ugovore o učenju
  • otkrivati događanja i korisne savjete o odredištu te komunicirati s drugim studentima i
  • preuzeti svoju europsku studentsku iskaznicu koja im nudi pristup uslugama, muzejima, kulturnim događanjima i posebnim pogodnostima na sveučilištu i u zemlji domaćinu.
Više informacija dostupno je u članku:

Aplikacija:

 
Popis obavijesti