Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Posjetom predsjednika...

Prvim službenim posjetom predsjednika Euro-Mediteranskog sveučilišta prof. dr. sc. Abdelhamida El Zoheiryja rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u petak 17. lipnja dogovoreni su modaliteti suradnje između dva partnerska sveučilišta na razvoju zajedničkih projekata i združenih programa, međunarodnoj suradnji te razmjeni studenata i nastavnika.

Uglednog gosta primila je prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, koja je predstavila pulsko sveučilište i njegove sastavnice. Dekanica FET "Dr. Mijo Mirković" izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe i prodekan za međunarodnu suradnju  izv. prof. dr. sc. Dean Sinković iskazali su velik interes za projektnu suradnju, ukazavši na prednosti međunarodnog umrežavanja i izvrsna dosadašnja iskustva.

Euro-Mediteransko sveučilište (emuni.si) je mreža od 130 sveučilišta iz šire euro-mediteranske regije, osnovana 2008. u okviru Unije za Mediteran, s ciljem kreiranja jedinstvenog integriranog euro-mediteranskog znanstvenog i istraživačkog prostora, sa sjedištem u Piranu. EMUNI je vrlo aktivan i uspješan u projektnim aplikacijama, ljetnim školama i razvoju združenih programa te izdavačkoj djelatnosti, s visoko indeksiranim časopisom International Journal of Euro-Mediterranean Studies, ukazao je predsjednik EMUNI-ja prof. El Zoheiry, pozvavši istraživače i studente pulskog Sveučilišta na suradnju. Sudionici sastanka zaključili su da, ne samo zbog blizine i kompatibilnosti programa, postoje zaista brojne mogućnosti za suradnju i razvoj euro-mediteranskih kurikula te dogovorili naredni susret već u rujnu, do kada bi trebao biti potpisan i ugovor o suradnji, koji će studentima s oba sveučilišta omogućiti razmjenu i upoznavanje šire euro-mediteranske regije.

doc. dr. sc. Nataša Urošević

Popis obavijesti