Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Mikrosocijalizam: jugoslavenske...

U organizaciji istraživačkog projekta Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam) u četvrtak i petak, 27. i 28. listopada 2022., na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, u prostoru Studentskog doma, održan je međunarodni znanstveni skup Mikrosocijalizam: jugoslavenske usporedbe (programfotografijeNewsletter). Svi suradnici na projektu nastupili su s rezultatima svojih istraživanja te ih u raspravama povezivali s izlaganjima pozvanih kolegica i kolega koji se također bave mikrohistorijom i različitim aspektima društvene povijesti Jugoslavije.

Na skupu su sudjelovali Rory Archer (Sveučilište u Grazu), Chiara Bonfiglioli (Sveučilišni koledž u Corku), Tomislav Branđolica (Sveučilište u Zagrebu), Ulf Brunnbauer (IOS Regensburg), Anita Buhin (Sveučilište Nova u Lisabonu), Ivana Dobrivojević Tomić (Institut za savremenu istoriju, Beograd), Igor Duda (Sveučilište u Puli), Tina Filipović (Sveučilište u Puli), Ana Kladnik (Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana), Josip Mihaljević (Hrvatski institut za povijest, Zagreb), Goran Musić (Sveučilište u Beču), Magdalena Najbar-Agičić (Sveučilište Sjever, Koprivnica), Tanja Petrović (ZRC SAZU, Ljubljana), Jelka Piškurić (Študijski center za narodno spravo, Ljubljana), Jure Ramšak (ZRS Kopar), Saša Vejzagić (Zagreb) i Sara Žerić (IOS Regensburg). Dan nakon skupa održan je sastanak suradnika na projektu. Konačni rezultati projekta očekuju se u travnju 2023. godine.

Popis obavijesti