Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Doc. dr. sc. K.D. Basaneže u projektu...

Stalna članica Odsjeka za anglistiku doc. dr. sc. Katja Dobrić Basaneže odnedavno je suradnica na znanstvenoistraživačkom projektu "Metaforičke kolokacije – sintagmatske sveze između semantike i pragmatike" koji financira Hrvatska zaklada za znanost, IP-2020-02-6319, a čija je voditeljica prof. dr. sc. Aneta Stojić s Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci. Projekt okuplja stručnjake koji korpusnim pristupom istražuju metaforičke kolokacije u engleskom, njemačkom, hrvatskom i talijanskom mrežnom korpusu. Glavni je cilj projekta stjecanje novih spoznaja o prirodi stvaranja kolokacijskih sveza, tj. o procesu stvaranja metaforičkih kolokacija.

Pretpostavlja se da motiviranost značenja kolokatora počiva na mehanizmu metaforizacije određene izvanjezične stvarnosti s pozadinskom slikom koja je specifična (idiosinkratična) za pojedinu jezičnu zajednicu i njezinu kulturu.

Popis obavijesti