Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstveni skup Susreti na dragom...

Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo Vas na sudjelovanje na  Znanstvenom skupu Susreti na dragom kamenu  „Tragom Mije Mirkovića - Od uzroka ekonomskog zaostajanja do integracije u suvremeno društvo" koji će se održati u Puli i Raklju, 27. i 28. rujna 2023. pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razreda za društvene znanosti.

Skup se održava u suorganizaciji Razreda za društvene znanosti HAZU i Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli, Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" i Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru, Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, Fakulteta za menadžment u turizmu i hotelijerstvu Opatija, Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Hrvatskog društva ekonomista, Istarskog povijesnog društva, Čakavskog sabora, Istarske županije, Grada Pule i Općine Marčana. Mnogostranim Mirkovićevim stvaralaštvom bavio se ponajviše znanstveni skup Susreti na dragom kamenu, na kojemu su u trideset godina rada, od 1968. do 2001., kad je tiskan posljednji od 22 sveska zbornika, obrađeni ključni aspekti njegova znanstvenog, publicističkog i književnog djela, ali i problematika razvojnih i integracijskih procesa Istre i šire regije. U želji da revaloriziramo Mirkovićevo djelo u aktualnom globalnom kontekstu, FET „Dr. Mijo Mirković“ s partnerskim institucijama obnovio je Susrete, a naredni skup održat će se povodom 125. godišnjice rođenja Mije Mirkovića, 27. i 28. rujna 2023.

Cilj konferencije je na tematski sveobuhvatan način revalorizirati ključne aspekte Mirkovićeva stvaralaštva, uključujući povijesne i gospodarske teme, razvojne i integracijske procese Istre i šire regije, sociokulturne transformacije i pitanja kulturnog identiteta u aktualnom globalnom kontekstu.

Konferencija tematski pokriva različite aspekte Mirkovićeva znanstvenog, publicističkog i književnog djela te razvojnih procesa Istre i šire regije. Prihvaćeni radovi bit će publicirani u zasebnom zborniku u suizdavaštvu s HAZU, a dio radova i u renomiranim publikacijama partnerskih institucija.

Mjesto i datumi održavanja konferencije: Pula i Rakalj, 27. i 28. rujna 2023.

Rok za predaju sažetaka (do 300 riječi): 1. lipnja 2023.

Molimo da prijave, sažetke i upite šaljete na mail adresu: susreti@unipu.hr

Više informacija kao i upute oko predaje radova može naći na web-stranicama konferencije.

Pozivamo sve zainteresirane znanstvenike i stručnjake da se prijave na konferenciju i da svojim radovima doprinesu uspjehu konferencije i znanstveno-stručnoj raspravi o povijesnim i gospodarskim temama, razvojnim i integracijskim procesima, sociokulturnim transformacijama i zavičajnom identitetu, tragom akademika Mije Mirkovića.

Radujemo se ponovnim susretima!

Organizacijski odbor konferencije

Popis obavijesti