Opcije pristupačnosti Pristupačnost

INFORMACIJE ZA

Studente

Nastavnike

KORISNE POVEZNICE

Dabar

PlagScan

E-učenje

 

INFORMACIJE O

Knjižnici

Časopisima

Časopisi

Tabula

Časopis Tabula znanstveni je časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli koji izlazi jednom godišnje od 1999. godine. Časopis sadrži znanstvene radove koji obrađuju širok raspon tema iz područja humanističkih znanosti, poglavito filologije, povijesti, arheologije, književnosti i jezikoslovlja.

Studia Polensia

Znanstveni časopis Studia Polensia je međunarodni recenzirani časopis. Cilj i svrha časopisa je objavljivati radove iz područja humanističkih i društvenih znanosti. Izdaje ga Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. U njemu se objavljuju prethodno neobjavljeni radovi iz područja jezikoslovlja, književnosti, psihologije, pedagogije, metodike, filozofije, sociologije te antropologije.

History in Flux

Časopis History in Flux novi je akademski časopis Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Njegov prvi broj izašao je u prosincu 2019. i time ponosno obilježio dvadeset i petu godišnjicu Odjela za povijest. Časopis prihvaća članke iz područja povijesti i drugih srodnih humanističkih disciplina.

Histria

Histria je godišnjak Istarskog povijesnog društva - Societa Storica Istriana, pokrenut 2010. godine. U jednom godišnjem svesku objavljuje znanstvene i stručne priloge kao i recenzije i prikaze iz područja povijesne znanosti u njezinu širem smislu (obuhvaćajući i gospodarsku, pravnu, kulturnu povijest) te povijesti bliskih znanosti. Tekstovi se mogu baviti bilo kojim povijesnim razdobljem s time da se odnose na zavičajnu povijest ili je se u određenoj mjeri dotiču. Mogu biti napisani na hrvatskom, talijanskom, slovenskom ili engleskom jeziku. Uredništvo prihvaća za objavljivanje znanstvene i stručne radove kategorizirane prema propisanim i uvriježenim normama (izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje, pregledni rad, stručni rad), što se određuje stručnim recenzijama.