Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

Novosti Prati novosti putem:

Znanstveni i istraživački rad

13.04.2016.

Započela javna rasprava o nacrtu Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Obavještavaju se nastavnici da je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj u javnu raspravu uputilo prijedlog Nacrta Pravilnika o uvjetima za izbor u...

Međunarodna suradnja

05.04.2016.

ERASMUS info dan za studente - petak 8.4.2016.

U petak 8. travnja 2016., u 13.30 sati (dvorana 403 Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković")

Međunarodni projekti

13.07.2016.

Nova EU direktiva kojom se olakšava privlačenje studenata, istraživača, vježbenika i volontera iz trećih zemalja u EU

Nova EU direktiva olakšava postupke i pravila za ulazak i boravak koji se primjenjuju na državljane trećih država koji dolaze u EU u svrhu studiranja, istraživanja, stažiranja ili...

Istaknuti sadržaj

Na ovim stranicama možete pronaći poveznice na mrežne stranice Sveučilišta koje sadrže istaknute sadržaje: