Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli koje predstavlja i zastupa rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri, pozdravlja i u potpunosti prihvaća inicijativu Europske komisije te preporuke i načela Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača.

Sveučilište se u potpunosti obvezuje da će implementirati 40 načela Europske povelje za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača, te započeti postupak i proći sve naredne cikluse implementacije Strategije ljudskih resursa za istraživače.

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača su dokumenti od iznimne važnosti koje će pridonijeti zapošljavanju visoko kvalificiranih istraživača te pridonijeti uspostavi motivirajuće radne okoline za istraživače.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli će izmjenjivati iskustva dobre prakse s ostalim članovima ove inciijative, a naročito s onima koji su direktno uključeni u postupak zapošljavanja istraživača.

Lokalna kontakt točka (LCP Euraxess)


Otvoren natječaj za MSCA stipendije...

Otvoren natječaj za MSCA stipendije (Sveučilište u Ljubljani, Slovenija)

Dominik Tomislav Vladić

"EUTOPIA" stipendijski program za znanost i inovacije (EUTOPIA SIF) obavještava sve zainteresirane istraživače o otvorenom natječaju za MSCA stipendiju, otvorenom do 11. siječnja 2021. Inicijativu podupire Europska Komisija i partnerske institucije EUTOPIA SIF alijanse: Vrije Sveučilište u Brusselu, Sveučilište CY Cergy Pariz, Sveučilište u Gothenburgu, Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište Pompeu Fabra i Sveučilište u Warwicku. EUTOPIA-SIF program koordinira Sveučilište CY Cergy Pariz. 

Europska Komisija prihvatila...

Europska Komisija prihvatila inicijativu pulskog Sveučilišta za usvajanjem Deklaracije i Kodeksa

Ivica Petrinić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli službeno je pristupilo proceduri dobivanja „Human Resources Strategy for Researchers“ (HRS4R) logotipa u okviru EURAXESS programa. Europska Komisija je 12. listopada 2020. godine prihvatila inicijativu pulskog Sveučilišta za započinjanjem procedure, prihvativši u potpunosti svih 40 načela Deklaracije o pristupanju „Europskojpovelji za istraživače“ i „Kodeksu o zapošljavanju istraživača“.

Potpora pisanju i prijavi MSCA IF...

Potpora pisanju i prijavi MSCA IF projektnih prijedloga (rok 9. rujna!)

Dominik Tomislav Vladić

U okviru MSCA NCP Net4Mobility+ projekta objavljen je IF Handbook 2020, dokument koji sadrži savjete za pisanje projektnog prijedloga na način da je svaki kriterij projektnog prijedloga dodatno objašnjen i uključuje najčešće komentare evaluatora. Dokument je dostupan na mrežnoj stranici Net4Mobility+ projekta. Hrvatski istraživači te hrvatske organizacije koje planiraju ove godine prijaviti IF mogu iskoristiti uslugu čitanja završnih verzija projektnih prijedloga. 

MSCA konferencija „Brain circulation...

MSCA konferencija „Brain circulation and future jobs“ 19. lipnja online

Ivica Petrinić

Predsjedavajuća konferencija „Marie Sklodowska – Curie Actions: Brain circulation and future jobs“ održat će se 19. lipnja 2020. u video formatu. Nakon što je konferencija, koja je trebala biti održana u Zagrebu 27. i 28. travnja 2020. godine, odgođena zbog situacije nastale razvijanjem i širenjem korona virusa (COVID-19), Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, odlučili su prilagoditi koncept konferencije na način da će biti digitalno održana.

Besplatan online tečaj „Europska...

Besplatan online tečaj „Europska znanstvena diplomacija“

Ivica Petrinić

Španjolska fondacija za znanost i tehnologiju (Spanish Foundation for Science and Technology  - FECYT) sudjeluje u projektu „Korištenje znanosti za/u diplomaciju/i za globalne izazove“ koja podupire znanstvenu diplomaciju kao sredstvo za poticanje obveza EU prema ciljevima održivog razvoja. Jačanje kapaciteta znanstvene diplomacije među europskim istraživačima je glavni adut za ostvarenje tog cilja.

Sveučilište u Španjolskoj raspisuje...

Sveučilište u Španjolskoj raspisuje natječaj za MSCA stipendije (rok 9. rujna)

Ivica Petrinić

Sveučilište Complutense u Madridu (Španjolska)  traži  talentirane i ambiciozne postdoktorande/ice koji se žele prijaviti na natječaj Marie Skłodowska-Curie za dodjelu individualnih stipendija (MSCA IF).