Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Natječaji

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 9. kolovoza 2023. godine za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I vrste – stručni suradnik za računovodstvene poslove na Rektoratu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabrana Elena Martinčević, univ. mag. oec. 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 1.      za izbor zaposlenika na radno mjesto I vrste – ostala radna mjesta I. vrste - tajnik sastavnice na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli na određeno vrijeme od dvije godine u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž) uz probni rad od šest (6) mjeseci; Uvjeti:  završen sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni prijediplomski i diplomski studij prava ili drugog usmjerenja iz društvenog ili humanističkog područja, najmanje 1 godina radnog iskustva na određenim poslovima,  poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika.

Molimo zainteresirane studente/ice da se jave na Javni poziv za obavljanje pomoćnih administrativnih poslova u Uredu za partnerstvo i projekte na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Broj izvršitelja/ica: 1 Obim posla: 15-20 sati tjedno Uvjeti rada: 4 sata dnevno po dogovoru i potrebi. Administrativni poslovi vezani za mobilnost, pomoć i direktan rad s dolaznim Erasmus studentima na Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, organiziranje društvenih odgađanja za Erasmus studente, objave na web stranicama, društvenim mrežama.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 9. kolovoza 2023. godine za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I vrste – knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabrana Tihana Gerić, mag. bibl. 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 9. kolovoza 2023. godine za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto IV vrste – manipulant u Sveučilišnoj knjižnici, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabrana Kristina Kovač. 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. travnja 2023. godine za izbor jednog izvršitelja na suradničko radno mjesto I vrste – asistent iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabrana Melani Matika, mag. educ. jap. 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. travnja 2023. godine za izbor jednog izvršitelja na nastavno radno mjesto I vrste – lektor iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabrana Stefani Silli. mag. jap. 

bavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. lipnja 2023. godine za izbor jednog izvršitelja položajno radno mjesto I vrste – Voditelj odjeljka – Voditelj Ured za investicije i investicijsko održavanje, na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabrana Antonija Zgaljardić, mag.cult.. 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, raspisuje  NATJEČAJ za izbor na položajno radno mjesto I. vrste – voditelj odjeljka – Voditelj Ureda za strateško i prostorno planiranje, infrastrukturne projekte i razvoj  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (m/ž – 1 izvršitelj), uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci. Uvjeti: završen sveučilišni prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij iz  društvenog ili humanističkog područja najmanje 3 godine radnog iskustva na određenim poslovima znanje engleskog jezika poznavanje rada na računalu

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 5. svibnja 2023. godine za izbor dva izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za računovodstvene poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, na Rektoratu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli izabrana Nadija Matijaš-Ivančić, dipl. oec. i Alenka Grčić, dipl. oec.. 

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 1. Tehnički fakultet za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docenta iz područja Tehničkih znanosti, polje Elektrotehnika, grana Elektronika na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20% od punog radnog vremena); za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto I. vrste – asistenta iz područja Tehničkih znanosti, polje Računarstvo, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. Pristupnici na natječaj (m/ž) moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine br. 119/22) i na njemu utemeljene propise te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 26. travnja 2023. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto I. vrste – voditelj odjeljka/Ureda za razvoj karijera i alumni, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta,  izabrana je Tea Jačimović mag.oec..

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 26. travnja 2023. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – tajnik sastavnice, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta,  izabrana je Silvija Bolković, dipl.oec..

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 1. ožujka 2023. godine za izbor jednog izvršitelja u suradničko radno mjesto višeg asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje kroatistika, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, na Filozofskom fakultetu izabrana dr. sc. Samanta Milotić Bančić. 

Sukladno Pozivu studentima UNIPU za izbor video editora/grafičkog dizajnera i content creatora i pristiglim prijavama, odabrani su sljedeći studenti/studentice: JMBAG: 0303094711, JMBAG: 0303094592, JMBAG: 0303098570, JMBAG: 0303088226, JMBAG: 0303072913, JMBAG: 0303099200, JMBAG: 0303098154.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, raspisuje NATJEČAJ za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za računovodstvene poslove,  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (m/ž – 2 izvršitelja), uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci. Uvjeti: završen sveučilišni prijediplomski i diplomski studij ili specijalistički stručni diplomski studij ekonomije najmanje 1 godina radnog iskustva na određenim poslovima poznavanje rada na računalu

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje javni poziv za odabir tri studenta u svrhu ispomoći u procesu organizacije Sajma karijera UNIPU.   Rad studenata bit će honoriran preko studentskog ugovora. Radno vrijeme: 17. svibnja 2023., 8:00 - 14:00 sati Satnica: 4,38 €/h Prijave se vrše elektronskim putem na e-mail adresu:  CentarKarijera@unipu.hr Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ Filozofski fakultet za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent iz područja Humanističkih znanosti, polje Filologija, grana Japanologija na određeno vrijeme s punim radnim vremenom; za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na nastavno radno mjesto I. vrste – lektor iz područja Humanističkih znanosti, polje Filologija, grana Japanologija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom  

Traži se više studenata/studentica za rad preko studentskog ugovora na sljedećim poslovima na FET-u: video editor/grafički dizajner – za potrebe promocijskih aktivnosti i oblikovanja materijala za studij na daljinu (online), content creator – za potrebe kreiranja self-assessment kvizova i ostalih edukacijskih aktivnosti na e-učenju za studij na daljinu (online).

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, raspisuje NATJEČAJ   za izbor na radno mjesto I. vrste – tajnik sastavnice,  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (m/ž – 1 izvršitelj), uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci. Uvjeti : završen sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni prijediplomski i diplomski studij pravnog ili drugog usmjerenja iz društvenog ili humanističkog područja najmanje 1 godina radnog iskustva na određenim poslovima poznavanje engleskog jezika poznavanje rada na računalu

Sukladno Javnom pozivu za održavanje predavanja hrvatskog jezika za strance za dolazne Erasmus studente na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli odabran je sljedeći student/ica: JMBAG: 0303066412

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju administrativnih poslova uslijed povećanja obujma posla u Uredu za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje. Pozivaju se  studenti i studentice zainteresirani za obavljanje navedenih poslova najkasnije do 19. travnja 2023. godine dostave svoju prijavu i životopis (CV) preporučljivo u Europass formatu, ( www.europass.cedefop.europa.eu/hr/home ) na adresu elektronske pošte: niksa.minic@unipu.hr s naznakom Javni poziv Ured za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje.

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. rujna 2022. godine, broj 112/2022., za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, ili područja tehničkih znanosti, polje računarstvo ili područja prirodnih znanosti, polje matematika na Fakultetu informatike pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrani su Lorena Jeger, mag.inf. i Toni Starčić, mag.ing.

Molimo zainteresirane studente/ice da se prijave na poziv za održavanje predavanja o hrvatskom jeziku za strance za dolazne Erasmus studente na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Broj izvršitelja/ica: 1 Obim posla: 45 sati Uvjeti rada: travanj – lipanj 2023 Cijena satnice: 5,50 € Uvjeti za izbor kandidata   Za navedeni posao se mogu javiti: studenti koji imaju završeni prijediplomski studiji hrvatskog jezika i književnosti znanje engleskog jezika najmanje na B1 razini.

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 9. studenog 2022. godine, broj 132/2022. , za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta , iz umjetničkog područja Glazbena umjetnost, polje Izvođenje glazbe, grana Sviranje (instrumenti) za kolegij Komorna glazba na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Muzičkoj akademiji pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, nitko nije izabran. Ove obavijesti su u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 27. prosinca 2018.

Javni poziv za obavljanje...
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju pomoćnih knjižničarskih poslova u knjižnici Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, a to su: obavlja inventarizaciju i tekuću inventarnu kontrolu knjižnične građe, posuđuje i razdužuje građu, upisuje članove tj. korisnike Knjižnice vodi evidenciju rezervacija i prepisku s korisnicima, pruža informacije o smještaju građe na policama i u prostoru Knjižnice, pronalazi građu u zatvorenom i slobodnom pristupu po signaturi, tehnički oprema knjige, ulaže građu na police, nadzire rad u čitaonici, sudjeluje u planiranju djelatnosti Knjižnice, sudjeluje u reviziji i otpisu knjižnične građe.

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI Zagrebačka 30, 52100 Pula U Puli, 07. ožujka 2023. godine Javni poziv za obavljanje knjižničarskih poslova u knjižnici Filozofskog fakulteta i Muzičke akademije Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju pomoćnih knjižničarskih poslova u knjižnici Filozofskog fakulteta i Muzičke akademije, a to su:

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje NATJEČAJ Sveučilište Jurja Dobrile u Pulipartner je projekta Europskog centra za digitalne inovacije "European Digital Innovation Hub Adriatic Croatia" (EDIH ADRIA) financiranog u okviru programa EU Digitalna Europa (Digital Europe Program - DEP)  koji se temelji na dvjema ključnim tehnologijama: umjetnoj inteligenciji i računarstvu visokih performansi, s posebnim fokusom na njihovoj primjeni u sektorima zdravlja i kvalitete života, prijevoza i mobilnosti te energije i održivog razvoja. Trajanje projekta je tri godine s mogućnošću produljenja na dodatne četiri godine.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, raspisuje NATJEČAJ za izbor na položajno radno mjesto I. vrste – voditelj odjeljka – Ureda za računovodstvo i izvještavanje, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (m/ž – 1 izvršitelj), uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci. Uvjeti: završen sveučilišni prijediplomski i diplomski  studij ekonomije najmanje 3 godina radnog iskustva na određenim poslovima poznavanje rada na računalu

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 30. prosinca 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti izabrana Monika Terlević, mag. praesc. educ.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 1.       Filozofski fakultet za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto I. vrste – viši asistent iz područja Humanističkih znanosti, polje Filologija, grana kroatistika (za staroslavenske i jezičnopovijesne kolegije) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom; 2.       Muzička akademija za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na umjetničko-nastavno radno mjesto I. vrste - docent u umjetničkom području Glazbena umjetnost, polje Izvođenje glazbe, grana Pjevanje za predmet Pjevanje, na neodređeno s punim radnim vremenom;

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 29. srpnja 2022. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta iz  umjetničkog područja likovne umjetnosti, polje umjetnost novih medija i umjetničkih praksi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studija Dizajn i audiovizualne komunikacije izabran  Alen Floričić.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 29. srpnja 2022. godine za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz umjetničkog područja likovne umjetnosti, polje grafika na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studija Dizajn i audiovizualne komunikacije izabrani  Andi Pekica i Denis Sardoz. 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 29. srpnja 2022. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz umjetničkog područja likovne umjetnosti, polje slikarstvo ili polje konzervacija i restauracija (umjetnički dio) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studija Dizajn i audiovizualne komunikacije izabrana  Tihana Karlović.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, raspisuje NATJEČAJ za izbor na položajno radno mjesto I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/ voditelj odjeljka - voditelj Ureda za financijsko poslovanje, planiranje i praćenje investicija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (m/ž – 1 izvršitelj), uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci. Uvjeti: završen sveučilišni prijediplomski i diplomski studij ekonomije najmanje 3 godine radnog iskustva na određenim poslovima poznavanje engleskog jezika poznavanje rada na računalu

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Zagrebačka 30, 52100 Pula U Puli, 31. siječnja 2023. godine   Javni poziv za obavljanje pomoćnih poslova u Službi za financijsko-računovodstvene poslove Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju pomoćnih poslova uslijed povećanja obima posla u Službi za financijsko-računovodstvene poslove. Pozivaju se  studenti i studentice zainteresirani za obavljanje navedenih poslova najkasnije do 3. veljače 2023 . godine dostave svoju prijavu i životopis (CV) preporučljivo u Europass formatu,  ( www.europass.cedefop.europa.eu/hr/home ) na adresu elektronske pošte: biljana.macanovic@unipu.hr s naznakom Javni poziv Služba za financijsko-računovodstvene poslove.

Na temelju članka 42. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, dekanica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ donosi Odluku o obustavi dijela provedbe postupka javnog natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment na neodređeno vrijeme .

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 15. lipnja 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, izabrana dr. sc. Samanta Paronić.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. rujna 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz umjetničkog područja, polje kompozicija, za teoretske predmete na određeno vrijeme na Muzičkoj akademiji izabran Marko Juraj Žerovnik, mag. mus. 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. rujna 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika – rusistika, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, naFilozofskom fakultetu izabrana dr. sc. Irena Mikulaco.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. rujna 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana komunikologija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Filozofskom fakultetu izabrana dr. sc. Tijana Vukić. 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. rujna 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, na Filozofskom fakultetu izabrana dr. sc. Nada Poropat Jeletić.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. rujna 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, na Filozofskom fakultetu izabrana dr. sc. Eliana Moscarda Mirković.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. rujna 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti izabrana Tamara Viktoria Prelac, mag. prof. socijalne pedagogije. 

U prilogu dostavljamo tekst Javnog natječaja za dodjelu sredstva iz Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2023. godinu, radi informacije.

U prilogu dostavljamo tekst Natječaja za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji je objavljen u Narodnim novinama broj 132/2022 od 9. studenoga 2022., radi informacije i eventualnog sudjelovanja u natječajnom postupku.

Javni poziv za obavljanje poslova marketing usluga i PR-a za potrebe Radio X-ice i potporu radu Ureda za brendiranje, komunikacije i odnose s javnošću Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u pružanju usluga marketinga i PR-a na radio X-ici i obavljanju poslova u Uredu za brendiranje, komunikacije i odnose s javnošću.

Natječaj za prijem na radno mjesto viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za razdoblje najkasnije do 30. travnja 2023. godine - jedan izvršitelj za potrebe realizacije aktivnosti projekta “Partnerstva između znanstvenika i ribara”. Radno mjesto sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u okviru mjere I.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 9. studenog 2022. godine za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto IV vrste - manipulant na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli izabran Renato Aničić.   

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Zagrebačka 30, 52100 Pula U Puli, 5. prosinca 2022. godine Javni poziv za obavljanje administrativnih poslova u Uredu za studente i obrazovne programe Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju administrativnih poslova uslijed povećanja obima posla u Uredu za studente i obrazovne programe. Pozivaju se  studenti i studentice zainteresirani za obavljanje navedenih poslova najkasnije do 12. prosinca 2022. godine dostave svoju prijavu i životopis (CV) preporučljivo u Europass formatu, ( www.europass.cedefop.europa.eu/hr/home ) na adresu elektronske pošte:  biljana.macanovic@unipu.hr s naznakom Javni poziv Ured za studente i obrazovne program.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. rujna 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana obradba informacija na Fakultetu informatike izabran dr. sc. Siniša Sovilj.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. rujna 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor iz područja humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija na Filozofskom fakultetu izabran dr. sc. Andrea Matošević. 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. rujna 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Filozofskom fakultetu izabrana dr. sc. Blaženka Martinović.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. rujna 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Filozofskom fakultetu izabran dr. sc. Igor Duda. 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. rujna 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti izabrana dr. sc. Sandra Kadum.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. rujna 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača iz područja društvenih znanosti, polje kineziologija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti izabran Ivan Oreb, prof. kineziologije. 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 28. rujna 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija na talijanskom jeziku na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti izabrana Tamara Viktoria Prelac .

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 15. lipnja 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz  područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti izabrani Katarina Pavičić-Ivelja, magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i filozofije, Matea Lacmanović, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ za izbor na radno mjesto IV. vrste – ostala radna mjesta IV vrste (manipulant) u Sveučilišnoj knjižnici na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli,  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od mjesec (1) dana. Uvjeti : NKV, završena osmogodišnja škola. za izbor na radno mjesto IV. vrste – ostala radna mjesta IV vrste (spremačica) na Rektoratu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli,  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od mjesec (1) dana. Uvjeti : NSS, završena osmogodišnja škola.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 1.       Muzička akademija za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz umjetničkog područja Glazbena umjetnost, polje Izvođenje glazbe, grana Sviranje (instrumenti) za kolegij Komorna glazba na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 6. ožujka 2020. godine za izbor jednog izvršitelja u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje za kolegij Komorna glazba na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Muzičkoj akademiji u Puli nitko nije izabran.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 29. srpnja 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana posebne pedagogije na Muzičkoj akademiji u Puli  izabrana Suzana Goldin, mag. mus.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 29. srpnja 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje umjetnički savjetnik za umjetničko područje Glazbena umjetnost, umjetničko polje Izvođenje glazbe, umjetnička grana Sviranje (instrumenti) za Orgulje obligatno na Muzičkoj akademiji u Puli izabran mr. art. Eduard Kancelar.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 29. srpnja 2022. godine za izbor tri izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta za umjetničko područje Glazbena umjetnost, umjetničko polje Izvođenje glazbe, umjetnička grana Pjevanje na Muzičkoj akademiji u Puli  izabrani Toni Nežić, mag. mus., Martina Mikelić, mag. mus., Antonija Dunjko, mag. mus. 

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 28. rujna 2022. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Uredu za komunikacije, brendiranje i odnose s javnošću na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta,  izabrana je Dina Cvek Zubaj.

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 28. rujna 2022. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za partnerstvo i projekte u Službi za međunarodnu suradnju, mobilnost, partnerstvo i projekte na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta,  izabrana je dr. sc. Rozana Veselica Celić.

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 28. rujna 2022. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste – ostala radna mjesta IV vrste (spremačica), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta,  izabrana je Korna Grubissa.

Sukladno Javnom pozivu za obavljanje pomoćnih administrativnih poslova u Uredu za partnerstvo i projekte na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli izabrana je sljedeća studentica: JMBAG 0303081155

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 15. lipnja 2022. godine za izbor dva izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti  izabrana Ivana Petrušić, magistra rusistike i magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i Mila Brnčić, magistra engleskog jezika i književnosti i magistra francuskog jezika i književnosti.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 15. lipnja 2022. godine za izbor dva izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti izabrana Mariza Kovačević, mag. prim. educ., i Doris Velan, mag. prim. educ.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 15. lipnja 2022. godine za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti  izabrana Monika Terlević, mag. prim. educ.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Sukladno Pozivu studentima FET-a za izbor demonstratora u akademskoj godini 2022./2023. i pristiglim prijavama, za demonstratora je odabran/a student/studentica JMBAG: 0303081038.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Molimo zainteresirane studente FET-a da se jave nositeljici kolegija ukoliko žele biti demonstratori na sljedećim kolegijima: Poslovni engleski jezik I/1 – jedan izvršitelj/ica, Poslovni engleski jezik I/2 – jedan izvršitelj/ica. Cijena satnice: 29,30 kn. Uvjeti za izbor kandidata:

Molimo zainteresirane studente/ice da se jave za obavljanje pomoćnih administrativnih poslova u Uredu za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Broj izvršitelja/ica: 1 Uvjeti rada: tijekom akademske godine 2022./2023. pomoć oko administrativnih poslova  Cijena satnice: 30,00 kn Uvjeti za izbor kandidata: Prijave se zaprimaju do 21. listopada 2022. do 9:00 sati javljanjem na e-adresu uz zamolbu i životopis s naslovom elektroničke pošte „Administrativna pomoć pri USPOK“: kvaliteta@unipu.hr Rezultati će biti objavljeni na mrežnim stranicama najkasnije do 24. listopada 2022. godine. 

Ispravak  dijela natječaja   objavljenog u Narodnim novinama broj 88 od 29. srpnja 2022. godine   pod točkom 4., stavak 2., umjesto riječi „jednog izvršitelja/izvršiteljice“, treba stajati riječi „tri izvršitelja/izvršiteljice“.       Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Sukladno Javnom pozivu za obavljanje pomoćnih administrativnih poslova u Uredu za partnerstvo i projekte na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli izabrani su sljedeći studenti/studentice: JMBAG: 0303092577 JMBAG: 0303072747

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI MEDICINSKI FAKULTET U PULI Zagrebačka 30, 52100 Pula U Puli, 11. listopad 2022. godine Medicinski fakultet u Puli objavljuje Javni poziv studentima za obavljanje  poslova demonstrator/ica i administrator/ica. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla demonstratora/demonstratorice i administratora u akademskoj godini 2022./2023. na Medicinskom fakultetu u Puli, preddiplomski stručni studij Sestrinstvo:

NATJEČAJ za prijem na radno mjesto  Stručni voditelj projekta na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za rad na projektu „KLIK Pula-  Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula“ na određeno vrijeme od 14 mjeseci, u punom radnom vremenu.  Radno mjesto je financirano iz Projekta KLIK Pula-  Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula u okviru Europskog socijalnog fonda.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 15. lipnja 2022. godine za izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogije, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti,  izabrana Monika Terlević, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Molimo zainteresirane studente/ice da se jave za obavljanje pomoćnih administrativnih poslova u Uredu za partnerstvo i projekte na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Broj izvršitelja/ica : 1 Obim posla : 60 sati  Uvjeti rada : tijekom mjeseca listopada povodom dolaska Erasmus studenata na Sveučilište Cijena satnice: 35,00 kn

NATJEČAJ za prijem na radno mjesto  Stručni suradnik na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za rad na međunarodnom projektu „ ADRIPROMTOUR -  INTERREG V A Italy – Croatia CBC Programme “ na određeno vrijeme od  10 mjeseci, u punom radnom vremenu  Radno mjesto je financirano iz  Projekta Interreg – Italy Croatia 2014 – 2020 Interreg V-A- Italy Croatia CBC Progrramme, u okviru Programa prekogranične suradnje   

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ za izbor na radno mjesto IV. vrste – ostala radna mjesta IV vrste (spremačica) na Rektoratu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli,  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od mjesec (1) dana.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 1.    Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“:  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;  za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz interdisciplinarnog područja znanosti, polje sociologija i filologija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana ekonomika poduzetništva na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz interdisciplinarnog područja znanosti, polje ekonomija i interdisciplinarne humanističke znanosti na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

Molimo zainteresirane studente/ice da se jave za pomoćne poslove tijekom Tjedna talijanskoga jezika u svijetu na Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Puli.

NATJEČAJ za prijem na radno mjesto  Stručni suradnik/Viši stručni referent na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za rad na međunarodnom projektu " ADRIPROMTOUR -  INTERREG V A Italy – Croatia CBC Programme " na određeno vrijeme od  11 mjeseci, u punom radnom vremenu  Radno mjesto je financirano iz  Projekta Interreg – Italy Croatia 2014 – 2020 Interreg V-A- Italy Croatia CBC Progrramme, u okviru Programa prekogranične suradnje 

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ Medicinski fakultet u Puli:  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; Fakultet prirodnih znanosti:  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologije.

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen na HZZ od 29. lipnja 2022. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – administrator/ica projekta, za projekt KLIK Pula-Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula koji se provodi pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, izabrana je Dajana Hodžić, mag.oec..

Molimo zainteresirane student/ice da se jave za pomoćne poslove tijekom Ljetne škole njemačkoga i hrvatskoga jezika.  Traže se jedan/ jedna izvršitelj-ica Obim posla: 30 sati Uvjeti rada: tijekom Ljetne škole od 18.07.-30.07. Cijena satnice: 40,00 kn Uvjeti za izbor kandidata:

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 18. svibnja 2022. godine izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za administrativne poslove (tajnica sastavnice) na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabrana Nikolina Klečina, mag. oec. 

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ za izbor na položajno radno mjesto II. ili III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica na Rektoratu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli , na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka privremeno nenazočne djelatnice,– 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca. Uvjeti : završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ili SSS, društvenog ili humanističkog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci. Pored naprijed navedenih uvjeta, poželjno je radno iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

  Radno mjesto je financirano iz  Projekta Interreg – Italy Croatia 2014 – 2020 Interreg V-A- Italy Croatia CBC Progrramme, u okviru Programa prekogranične suradnje

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30,  raspisuje Natječaj za prijem na radno mjesto administrator/ica projekta, radno mjesto I. vrste, za projekt KLIK Pula-Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula (Šifra projekta UP:03.3.1.05.005) koji se provodi  pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli kao partner projekta.   Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u punom radnom vremenu od 17 mjeseci odnosno najduže do 27.12.2023. Radno mjesto je financirano iz  Projekta KLIK Pula financiranog bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020.

Sukladno Javnom pozivu za obavljanje administrativnog posla vezanog uz znanstveno istraživanje od 23. svibnja 2022. (traži se 1 student/studentica) i Izmjeni javnog poziva od 27. svibnja 2022. (traže se 3 studenta/studentice) za rad od 20 sati po svakom studentu/studentici izabrani su sljedeći studenti/studentice:

Obavještavamo da su po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 27. listopada 2021. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja društvenih znanosti, polje pravo, za potrebe izvođenja nastave  na studiju sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Puli, izabrane Biljana Macanović, mag. iur., Biserka Radolović, dipl. iur. i Doris Brnobić Rajlić, dipl. iur.        

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje administrativnih poslova te pripreme praktikuma na Medicinskom fakultetu u Puli za dva/dvije (2) studenta/studentice.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

Sukladno Pozivu studentima Sveučilišta za obavljanje administrativnih poslova u odjelu računovodstva na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, prema pristiglim prijavama odabrana je sljedeća studentica: JMBAG: 0303072789

Sukladno Ponovljenom pozivu studentima Sveučilišta za obavljanje poslova u organizaciji promocije diplomanata Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" i studija Kulture i turizma, prema pristiglim prijavama odabran/a je student/ica: JMBAG: 0303072822.

Molimo zainteresirane studente da se jave Uredu dekanice Fakulteta ekonomije "Dr. Mijo Mirković" (FET) ukoliko žele sudjelovati u obavljanju poslova u organizaciji promocije diplomanata FET-a i studija Kulture i turizma, koja će se održati u pulskoj Areni, 8. lipnja 2022. godine. Poslovi podrazumijevaju sudjelovanje na koordinacijskom sastanku i generalnoj probi promocije, te pomoć u organizaciji i održavanju same promocije (detalji će biti pojašnjeni na koordinacijskom sastanku).

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 13. travnja 2022. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj Kabineta rektora na rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, izabrana je Gordana Stevanović Brajić, dipl.iur..

Sukladno Pozivu studentima Sveučilišta za obavljanje poslova u organizaciji promocije diplomanata Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" i studija Kulture i turizma, prema pristiglim prijavama odabrani su sljedeći studenti/studentice: JMBAG: 0303091398, JMBAG: 0303106503, JMBAG: 0303106519, JMBAG: 0303091239, JMBAG: 0303083326, JMBAG: 0303091949, JMBAG: 0303089127, JMBAG: 0246063207.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv studentima za obavljanje administrativnih poslova u odjelu računovodstva. Pozivaju se zainteresirani studenti za obavljanje poslova da najkasnije do 3. lipnja 2022. godine dostave svoju prijavu i životopis na adresu e-pošte: CentarKarijera@unipu.hr sa naznakom "Javni poziv za administrativne poslove u računovodstvu". Predviđena cijena rada: 30,00 kn/h Period rada: 6. lipanj - 31. srpanj

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Molimo zainteresirane studente FET-a da se jave izv. prof. dr. sc. Ariani Nefat ukoliko mogu i žele obavljati administrativni posao oblikovanje baze podataka za istraživanje vezano uz znanstveno-istraživački projekt „Percepcije i primjena holističkog marketinga u Hrvatskoj“.

Autor: Ivica Petrinić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

Obavještavamo da je po natječaji objavljenom u Narodnim novinama dana 13. travnja 2022. godine za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Službi za financijsko-računovodstvene poslove, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabran Moris Ivančić, dipl. oec. univ. spec.oec.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Natječaj za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste - Tehnički suradnik (laborant) na projektu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za potrebe realizacije projektnih aktivnosti na međunarodnom projektu „Izolacija biološki aktivnih proteina iz ljudske plazme metodom kromatografije na monolitima“, BIA Separations d.o.o. , Ajedovščina, Slovenija na Medicinskom fakultetu pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 9. ožujka 2022. godine izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za osiguranje kvalitete u Uredu za strateško planiranje i osiguranje kvalitete, na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabrana Ivona Piralić Marčeta, mag. oec. 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 9. ožujka 2022. godine izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na položajno radno mjesto I. vrste – voditelj odjeljka – voditelj Centra za razvoj karijera, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabrana Tea Aničić, mag. oec. 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 6. travnja 2022. godine izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto IV. vrste – ostala radna mjesta IV. vrste – spremačica, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabrana Mihaela Ružić . 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 9. ožujka 2022. godine za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz interdisciplinarnog područja, polje 6.06. Znanost o umjetnosti (grana 6.06.01 muzikologija i etnomuzikologija) na talijanskom jeziku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu  na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, izabrana dr. sc. Ana Debeljuh Giudici . 

Obavještavamo da su po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 9. ožujka 2022. godine za izbor dva izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogije, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, izabrane Gabriella Ujčić, mag. praesc. educ. et paed. i Kristina Alviž Rengel, mag. prim educ. 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 9. ožujka 2022. godine za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja društvenih znanosti, polje kineziologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu  na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, izabran dr. sc. Loris Benassi . 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla suradnika/suradnice u provođenju konferencije Erasmus + projekta „ 3DandVrforVET “, broj projekta 2019-1-HR01-KA202-061006. Pozivaju se studenti i studentice zainteresirani za pomoć pri organizaciji konferencije da do 20. travnja 2022. godine dostave svoju prijavu na adresu elektroničke pošte:  kristina.hlavati.bertoncelj@unipu.hr  s naznakom za Javni poziv za studente.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za računovodstvene poslove u Službi za financijsko-računovodstvene poslove na Rektoratu Sveučilišta,  na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci. Uvjeti : završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci. Pored naprijed navedenih uvjeta, poželjna su znanja, kompetencije i vještine u proračunskom računovodstvu i poznavanje rada u Centralnom obračunu plaća.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ za izbor na radno mjesto IV. vrste (namještenik) – ostala radna mjesta IV vrste - spremačica na Rektoratu Sveučilišta,  na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od jedan (1) mjesec. Uvjeti: NSS, završena osmogodišnja škola.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 2. veljače 2022. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto položaja I. vrste – voditelj odjeljka – voditelj Ureda za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran Miodrag Čerina , diplomirani politolog.

Sukladno Ponovljenom pozivu studentima FET-a za izbor demonstratora u ljetnome semestru akademskoj godini 2021./2022. i pristiglim prijavama, za demonstratore su odabrani sljedeći studenti/studentice: JMBAG: 0303073557 i JMBAG: 0303073076.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla suradnika/suradnice u provođenju istraživanja - intervjue u sklopu Projekta "Archivio della memoria linguistica e culturale istriana" na Filozofskom fakultetu u Puli (Odsjek za talijanistiku). Pozivaju se studenti i studentice zainteresirani za provođenje polu-strukturiranih intervjua da najkasnije do 28. ožujka 2022. godine dostave svoju prijavu i životopis (CV) preporučljivo u Europass formatu, na adresu elektroničke pošte: eliana.moscarda.mirkovic@unipu.hr s naznakom Javni poziv terensko istraživanje na Projektu "Archivio della memoria linguistica e culturale istriana".

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

Molimo zainteresirane studente FET-a da se jave prodekanici za nastavu i upravljanje kvalitetom ukoliko žele biti demonstratori na kolegiju Lokalne javne financije .

Na Poziv studentima FET-a za izbor demonstratora u ljetnome semestru akademske 2021./2022. godine nije se prijavio niti jedan student.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 2. veljače 2022. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto I. vrste stručni suradnik za nabavu u Uredu za nabavu i održavanje, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, obavještavamo vas da je po istom izabrana Nensi Margetić, dipl. oec.

Natječaj za izradu idejnog grafičkog...
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ raspisuje nagradni natječaj za izradu idejnog grafičkog rješenja FET-a. Budi kreativan i osmisli vizualni identitet FET-a. Prijavi se na natječaj za izradu idejnog rješenja za promotivne materijale FET-a. Sudjelovanje na natječaju predstavlja odličnu referencu i priliku za prezentaciju vlastitih vještina u području vizualnih komunikacija. Pokaži nam što znaš! Zadatak je na kreativan i inovativan način prezentirati djelatnost Fakulteta kako bi se informiralo i zainteresiralo buduće studente za upis na Fakultet. Idejno grafičko rješenje/vizual aplicirat će se na majice i ostale promotivne materijale FET-a.

Molimo zainteresirane studente FET-a da se jave prodekanici za nastavu i upravljanje kvalitetom ukoliko žele biti demonstratori na kolegiju Lokalne javne financije .

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 22. prosinca 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto I. vrste stručni suradnik za projekte i razvoj u Uredu za projekte i razvoj, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, obavještavamo Vas da je po istom izabrana Sandra Svitich Gordić, mag. turism. cult.  

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 8. prosinca 2021. godine za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, izabrana Helena Džin . 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 8. prosinca 2021. godine za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja društvenih znanosti, polje kineziologija, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, izabran doc. dr. sc. Damir Pekas .

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 27. listopada 2021. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologije, grana anglistika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu izabrana doc. dr. sc. Katja Dobrić Basaneže.  

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 27. listopada 2021. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologije, grana kroatistika, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, u punom radnom vremenu  izabrana dr. sc. Ivana Nežić .   

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 8. prosinca 2021. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto I. vrste – voditelj odjeljka – voditelj Ureda za projekte i razvoj, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Rektoratu Sveučilišta, izabrana je Mirena Tubić, mag. oec.

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 8. prosinca 2021. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnika za osiguranje kvalitete u Uredu za strateško planiranje i osiguranje kvaliteta na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Rektoratu Sveučilišta, izabrana je Ivona Piralić Marčeta, mag. oec..

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj odjeljka – Voditelj Ureda za poslijediplomske studije cjeloživotno obrazovanje,  na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za nabavu Uredu za nabavu i održavanje,  na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za međunarodnu suradnju i mobilnost u Uredu za partnerstvo i projekte,  na određeno vrijeme od jedne (1) godine, s punim radnim vremenom– 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 22. prosinca 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto položaja I. vrste – voditelj odjeljka – voditelj Kabineta rektora, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana Maja Kos , dipl. iur.  

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 22. prosinca 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto II. vrste – ostala radna mjesta II. vrste – domar, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran Damir Durković .  

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za 3 studenta za fizičke poslove iznošenja stvari i lakšeg namještaja iz suterena rektorata.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 12. studenog 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, za geoarheološke kolegije, na Filozofskom fakultetu  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana dr. sc. Katarina Gerometta . 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 17. srpnja 2020. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija, na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli izabran dr. sc. Josip Višnjić.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje NATJEČAJ za prijem na radno mjesto  za izbor jednog zaposlenika/ice u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda za rad na međunarodnom projektu  "Izolacija biološki aktivnih proteina iz ljudske plazme metodom kromatografije na monolitima", BIA Separations d.o.o., Ajedovščina, Slovenija na Medicinskom fakultetu pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli na određeno vrijeme u punom radnom vremenu  

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, objavljuje Ispravak dijela Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 141, od dana 22. prosinca 2021. godine pod točkom 3., riječi „u Uredu za partnerstvo i projekte“, zamjenjuju se riječima „u Uredu za projekte i razvoj“. Ostali tekst natječaja ostaje nepromijenjen.

Autor: Ivica Petrinić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Natječaj:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za 3 studenta za fizičke poslove iznošenja stvari i lakšeg namještaja iz suterena rektorata. Pozivaju se zainteresirani studenti za obavljanje poslova da najkasnije do 14. prosinca 2021. godine dostave svoju prijavu i životopis na adresu e-pošte: centarkarijera@unipu.hr sa naznakom"Javni poziv za fizičke poslovne iznošenja stvari i lakšeg namještaja". Predviđena cijena rada: 30,00 kn/sat Period rada: 15 – 22. prosinca 2021. (5 sati dnevno, subota i nedjelja neradni) Nakon provedenog postupka s odabranim studentom sklopit će se Ugovor o obavljanju studentskog posla.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 20. listopad 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu na položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (administrativni tajnik) na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, u punom radnom vremenu  izabrana Ksenija Bodul. 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 20. listopad 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu na radno mjesto IV. vrste – spremačica na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, u punom radnom vremenu  izabrana Mihaela Ružić. 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 27. listopad 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu na položaj I. vrste – voditelj odjeljka – voditelj Ureda za studente i obrazovne programe, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu izabran Nikša Minić, mag. hist. 

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 12. studenog 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu na radno mjesto stručni suradnik za računovodstvene poslove u Službi za financijsko-računovodstvene poslove, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, u punom radnom vremenu izabran Moris Ivančić, dipl. oec. 

Sukladno Javnom pozivu studentima za izbor demonstratora u ak. god. 2021./2022. objavljenog dana 17. studenoga 2021. godine na mrežnim stranica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli obavještavamo da će se sa odabranim studentom sklopiti Ugovor. Voditeljica preddiplomskog stručnog studija sestrinstvo kontaktirat će studenta putem e-pošte.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla demonstratora/demonstratorice u akademskoj godini 2021./2022. na Medicinskom fakultetu u Puli, preddiplomski stručni studij Sestrinstvo na kolegiju „Osnove zdravstvene njege“:

Slijedom Javnog poziva za izbor demonstratora za ak.god. 2021./2022. od 18. listopada 2021. godine te pristiglim prijavama za demonstratora je odabran student JMBAG: 0303077311.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za računovodstvene poslove u Službi za financijsko-računovodstvene poslove, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, u punom radnom vremenu (m/ž – 1 izvršitelj), uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, za geoarheološke kolegije, na Odsjeku za arheologiju na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na projektu  „Istraživanje i razvoj pametne metode za personaliziranu prevenciju temeljem genetičke procjene rizika obolijevanja od karcinoma“, IRI projekt KK.01.2.1.02.0289“, na Medicinskom fakultetu u Puli pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli na određeno vrijeme od 13 mjeseci u punom radnom vremenu.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova antigenskog testiranja za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj 2021./2022. godini. Poziva se pet (5) redovnih studenata i studentica druge i treće godine studija sestrinstva s važećim odobrenjem za samostalan rad (licenca HKMS) zainteresirani za obavljanje poslova antigenskog testiranja za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli da najkasnije do 12. studenog 2021. godine dostave svoju prijavu i presliku odobrenja za samostalna rad na adresu e-pošte:

Sukladno  Javnom pozivu studentima FIPU-a za izbor demonstratora u akademskoj godini 2021./2022.  i pristiglim prijavama, za demonstratore su odabrani sljedeći studenti:

Sukladno Javnom pozivu studentima za izbor demonstratora u ak. god. 2021./2022. objavljenog dana 21. listopada 2021. godine na mrežnim stranica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli obavještavamo studente da će se sa svim prijavljenim studentima sklopiti Ugovor. Voditeljica preddiplomskog stručnog studija sestrinstvo kontaktirat će studente putem e-pošte.

Sukladno Pozivu studentima FET-a za izbor demonstratora u akademskoj godini 2021./2022. i pristiglim prijavama, za demonstratore su odabrani sljedeći studenti:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj odjeljka - voditelj Ureda za studente i obrazovne programe,  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (m/ž – 1 izvršitelj), uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla demonstratora/demonstratorice u akademskoj godini 2021./2022. na Medicinskom fakultetu u Puli, preddiplomski stručni studij Sestrinstvo na kolegijima „Osnove zdravstvene njege“ i „Proces zdravstvene njege“:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

Molimo zainteresirane studente FET-a da se jave nositeljima kolegija ukoliko žele biti demonstratori na sljedećim kolegijima:

Muzička akademija u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2021./2022. na kolegijima Metodika nastave glazbe 1, 2, 3 i Metodički praktikum – jedan izvršitelj/izvršiteljica.

Rok za prijavu je 20. listopada 2021. godine. Fakultet informatike u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2021./2022. na sljedećim kolegijima:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju pomoćnih knjižničarskih poslova u knjižnici Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. Pozivaju se  studenti i studentice zainteresirani za ispomoć u obavljanju prethodno navedenih poslova da najkasnije do 15. listopada 2021. godine dostave svoju prijavu i životopis (CV) na adresu elektronske pošte fet-knjiznica@unipu.hr s naznakom Javni poziv Knjižnica Fakulteta  ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.

Fakultet informatike u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2021./2022. na sljedećim kolegijima:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, vrši ispravku Natječaja za više radnih mjesta odnosno naslovnih zvanja (MFPU, FIPU, FFPU, TFPU i FPZ) objavljenog u Narodnim novinamabroj 102. od dana 22. rujna 2021. godine. U točki 5. umjesto riječi "jednog" treba stajati "dva".

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje sljedeći Natječaj Medicinskog fakulteta u Puli:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti:

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula vrši  DOPUNU  NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama broj 86. od dana 30. srpnja 2021. godine. U objavljenom natječaju, dodaje se tekst: "Ukoliko se na natječaj ne javi pristupnik koji odgovara uvjetima raspisanog natječaja, po istom se može izabrati pristupnik koji ne posjeduje dokaz o položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu i dokaz o položenom stručnom ispitu za zaštitu od požara, uz uvjet da ih je dužan steći u roku od jedne godine od potpisivanja ugovora". Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 11. lipnja 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Uredu za računovodstvo i izvještavanje, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, obavještavamo vas da je po istom izabrana mr. sc. Ines Mirković, dipl. oec .

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj:

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ dana 11. lipnja 2021. godine, za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto I. vrste – Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica  – Voditelj ureda rektora, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka stalne zaposlenice s dugotrajnog bolovanja), na Rektoratu  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana Maja Kos, mag. iur .

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla suradnika/suradnice u provođenju istraživanja–intervjue u sklopu Projekta “Archivio della memoria linguistica e culturale istriana” na Filozofskom fakultetu. Detaljnije: Tekst javnog poziva

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 26. veljače 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika za jezične kolegije, na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana dr. sc. Katja Dobrić Basaneže . 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj za prijem na radno mjesto stručnog suradnika na projektu, radno mjesto I. vrste na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za razdoblje najkasnije do 18. siječnja 2023. za potrebe realizacije projektnih aktivnosti projekta  KK.01.2.1.02.0116: „SUNSAFE IOT“ na Fakultetu informatike  pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 26. veljače 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u naslovno nastavno zvanje višeg predavača iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe za kolegij Klavir obligat na Muzičkoj akademiji, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana Melita Lasek-Satterwhite .

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u naslovno zvanje predavača iz područja humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, za kolegij Zaštita arheoloških spomenika, na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana mr. sc. Sunčica Mustač .   

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 26. veljače 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana prof. dr. sc. Renata Šamo .    

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 26. veljače 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, obavještavamo Vas da je po istom izabrana  prof. dr. sc. Elvi Piršl.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 26. veljače 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, obavještavamo Vas da je po istom izabrana izv. prof. dr. sc. Marina Diković.  

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 7. svibnja 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – Voditelj Ureda rektora na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka stalne zaposlenice s dugotrajnog bolovanja), na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, nije izabran niti jedan kandidat.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Uredu za računovodstvo i izvještavanje,  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj. Uvjeti : završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci. Pored naprijed navedenih uvjeta, poželjna su znanja, kompetencije i vještine u proračunskom računovodstvu, Centralnom obračunu plaća.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 26. veljače 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana pedagogija ranog i predškolskog odgoja, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, obavještavamo Vas da je po istom izabrana doc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj.

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 26. veljače 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne stalno zaposlene djelatnice na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, obavještavamo Vas da je po istom izabrana Tea Sinčić , mag. specijalističkog i konferencijskog prevođenja.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ za prijem na radno mjesto administrator/ica projekta za projekte pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za rad na projektu, na određeno vrijeme za razdoblje provedbe projekta (planirano do 3.5.2022.), u punom radnom vremenu. Radno mjesto je financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., projekt Razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, KK.01.1.1.09.0003.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje NATJEČAJ za prijem na radno mjesto  jednog zaposlenika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za razdoblje najkasnije do 17. siječnja 2023. za potrebe realizacije projektnih aktivnosti projekta KK.01.2.1.02.: "SUNSAFE IOT" na Fakultetu informatike  pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Opis radnog mjesta: Imenovani/a zaposlenik/ica bit će zadužen/a za: vođenje operativnog i znanstvenog dijela projekta tijekom eksperimentalne i industrijske faze istraživanja te vršenje koordinacije rada prema partnerima projekta.

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 26. veljače 2021. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, izabrana je Sanja Verić, mag. oec.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – voditelj Ureda rektora, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (do povratka privremeno nenazočne zaposlenice).

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 03. ožujka 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – Stručni suradnik za znanstvene projekte i programe u Uredu za istraživanje, umjetnost i projekte na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka stalne zaposlenice s dugotrajnog bolovanja) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana je dr. sc. Rozana Veselica.

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 03. ožujka 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – Stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli,  izabrana je Kristina Alviž Rengel, mag. prim. educ..

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 03. ožujka 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – Stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli,  izabran je Nikša Minić, mag. hist..

Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 31. srpnja 2019. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz umjetničkog područja, polje likovna umjetnost, grana likovna pedagogija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, obavještavamo vas da je po istom izabrana Breza Žižović . 

Sveučilište traži više studenata za suradnju na projektima online upisa i digitalne referade u periodu proljeće-zima 2021. Sadržaj posla je pomoć u dizajnu i programiranje spomenutih usluga u svrhu stvaranja online studija i bit će plaćen putem studentskog ugovora. Rad će biti grupni, pod vodstvom akademskog i stručnog osoblja.

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 3. ožujka 2021. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – voditelj Odjeljka – Ureda za potporu tijelima upravljanja i studentska pitanja, na Rektoratu, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka stalne zaposlenice s dugotrajnog bolovanja), pri Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana je Ivana Mrvoš, mag. iur.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ Filozofski fakultet u Puli: za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu; za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana sinologija; za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana sinologija.

Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 03. ožujka 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – viši knjižničar na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Sveučilišnoj knjižnici Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana je Damjana Frančić, viša knjižničarka.