Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Natječaji

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ Medicinski fakultet u Puli:  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; Fakultet prirodnih znanosti:  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologije.
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen na HZZ od 29. lipnja 2022. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – administrator/ica projekta, za projekt KLIK Pula-Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula koji se provodi pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, izabrana je Dajana Hodžić, mag.oec..
Molimo zainteresirane student/ice da se jave za pomoćne poslove tijekom Ljetne škole njemačkoga i hrvatskoga jezika.  Traže se jedan/ jedna izvršitelj-ica Obim posla: 30 sati Uvjeti rada: tijekom Ljetne škole od 18.07.-30.07. Cijena satnice: 40,00 kn Uvjeti za izbor kandidata:
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 18. svibnja 2022. godine izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za administrativne poslove (tajnica sastavnice) na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabrana Nikolina Klečina, mag. oec. 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ za izbor na položajno radno mjesto II. ili III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica na Rektoratu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli , na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka privremeno nenazočne djelatnice,– 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca. Uvjeti : završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ili SSS, društvenog ili humanističkog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci. Pored naprijed navedenih uvjeta, poželjno je radno iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.
  Radno mjesto je financirano iz  Projekta Interreg – Italy Croatia 2014 – 2020 Interreg V-A- Italy Croatia CBC Progrramme, u okviru Programa prekogranične suradnje
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30,  raspisuje Natječaj za prijem na radno mjesto administrator/ica projekta, radno mjesto I. vrste, za projekt KLIK Pula-Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula (Šifra projekta UP:03.3.1.05.005) koji se provodi  pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli kao partner projekta.   Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u punom radnom vremenu od 17 mjeseci odnosno najduže do 27.12.2023. Radno mjesto je financirano iz  Projekta KLIK Pula financiranog bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020.
Sukladno Javnom pozivu za obavljanje administrativnog posla vezanog uz znanstveno istraživanje od 23. svibnja 2022. (traži se 1 student/studentica) i Izmjeni javnog poziva od 27. svibnja 2022. (traže se 3 studenta/studentice) za rad od 20 sati po svakom studentu/studentici izabrani su sljedeći studenti/studentice:
Obavještavamo da su po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 27. listopada 2021. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja društvenih znanosti, polje pravo, za potrebe izvođenja nastave  na studiju sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Puli, izabrane Biljana Macanović, mag. iur., Biserka Radolović, dipl. iur. i Doris Brnobić Rajlić, dipl. iur.        
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje administrativnih poslova te pripreme praktikuma na Medicinskom fakultetu u Puli za dva/dvije (2) studenta/studentice.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sukladno Pozivu studentima Sveučilišta za obavljanje administrativnih poslova u odjelu računovodstva na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, prema pristiglim prijavama odabrana je sljedeća studentica: JMBAG: 0303072789
Sukladno Ponovljenom pozivu studentima Sveučilišta za obavljanje poslova u organizaciji promocije diplomanata Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" i studija Kulture i turizma, prema pristiglim prijavama odabran/a je student/ica: JMBAG: 0303072822.
Molimo zainteresirane studente da se jave Uredu dekanice Fakulteta ekonomije "Dr. Mijo Mirković" (FET) ukoliko žele sudjelovati u obavljanju poslova u organizaciji promocije diplomanata FET-a i studija Kulture i turizma, koja će se održati u pulskoj Areni, 8. lipnja 2022. godine. Poslovi podrazumijevaju sudjelovanje na koordinacijskom sastanku i generalnoj probi promocije, te pomoć u organizaciji i održavanju same promocije (detalji će biti pojašnjeni na koordinacijskom sastanku).
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 13. travnja 2022. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj Kabineta rektora na rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, izabrana je Gordana Stevanović Brajić, dipl.iur..
Sukladno Pozivu studentima Sveučilišta za obavljanje poslova u organizaciji promocije diplomanata Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" i studija Kulture i turizma, prema pristiglim prijavama odabrani su sljedeći studenti/studentice: JMBAG: 0303091398, JMBAG: 0303106503, JMBAG: 0303106519, JMBAG: 0303091239, JMBAG: 0303083326, JMBAG: 0303091949, JMBAG: 0303089127, JMBAG: 0246063207.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv studentima za obavljanje administrativnih poslova u odjelu računovodstva. Pozivaju se zainteresirani studenti za obavljanje poslova da najkasnije do 3. lipnja 2022. godine dostave svoju prijavu i životopis na adresu e-pošte: CentarKarijera@unipu.hr sa naznakom "Javni poziv za administrativne poslove u računovodstvu". Predviđena cijena rada: 30,00 kn/h Period rada: 6. lipanj - 31. srpanj
Molimo zainteresirane studente FET-a da se jave izv. prof. dr. sc. Ariani Nefat ukoliko mogu i žele obavljati administrativni posao oblikovanje baze podataka za istraživanje vezano uz znanstveno-istraživački projekt „Percepcije i primjena holističkog marketinga u Hrvatskoj“.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Obavještavamo da je po natječaji objavljenom u Narodnim novinama dana 13. travnja 2022. godine za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Službi za financijsko-računovodstvene poslove, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabran Moris Ivančić, dipl. oec. univ. spec.oec.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Natječaj za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste - Tehnički suradnik (laborant) na projektu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za potrebe realizacije projektnih aktivnosti na međunarodnom projektu „Izolacija biološki aktivnih proteina iz ljudske plazme metodom kromatografije na monolitima“, BIA Separations d.o.o. , Ajedovščina, Slovenija na Medicinskom fakultetu pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 9. ožujka 2022. godine izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za osiguranje kvalitete u Uredu za strateško planiranje i osiguranje kvalitete, na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabrana Ivona Piralić Marčeta, mag. oec. 
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 9. ožujka 2022. godine izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na položajno radno mjesto I. vrste – voditelj odjeljka – voditelj Centra za razvoj karijera, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabrana Tea Aničić, mag. oec. 
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 6. travnja 2022. godine izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto IV. vrste – ostala radna mjesta IV. vrste – spremačica, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabrana Mihaela Ružić . 
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 9. ožujka 2022. godine za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz interdisciplinarnog područja, polje 6.06. Znanost o umjetnosti (grana 6.06.01 muzikologija i etnomuzikologija) na talijanskom jeziku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu  na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, izabrana dr. sc. Ana Debeljuh Giudici . 
Obavještavamo da su po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 9. ožujka 2022. godine za izbor dva izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogije, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, izabrane Gabriella Ujčić, mag. praesc. educ. et paed. i Kristina Alviž Rengel, mag. prim educ. 
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 9. ožujka 2022. godine za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja društvenih znanosti, polje kineziologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu  na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, izabran dr. sc. Loris Benassi . 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla suradnika/suradnice u provođenju konferencije Erasmus + projekta „ 3DandVrforVET “, broj projekta 2019-1-HR01-KA202-061006. Pozivaju se studenti i studentice zainteresirani za pomoć pri organizaciji konferencije da do 20. travnja 2022. godine dostave svoju prijavu na adresu elektroničke pošte:  kristina.hlavati.bertoncelj@unipu.hr  s naznakom za Javni poziv za studente.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za računovodstvene poslove u Službi za financijsko-računovodstvene poslove na Rektoratu Sveučilišta,  na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci. Uvjeti : završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci. Pored naprijed navedenih uvjeta, poželjna su znanja, kompetencije i vještine u proračunskom računovodstvu i poznavanje rada u Centralnom obračunu plaća.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ za izbor na radno mjesto IV. vrste (namještenik) – ostala radna mjesta IV vrste - spremačica na Rektoratu Sveučilišta,  na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od jedan (1) mjesec. Uvjeti: NSS, završena osmogodišnja škola.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 2. veljače 2022. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto položaja I. vrste – voditelj odjeljka – voditelj Ureda za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran Miodrag Čerina , diplomirani politolog.
Sukladno Ponovljenom pozivu studentima FET-a za izbor demonstratora u ljetnome semestru akademskoj godini 2021./2022. i pristiglim prijavama, za demonstratore su odabrani sljedeći studenti/studentice: JMBAG: 0303073557 i JMBAG: 0303073076.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla suradnika/suradnice u provođenju istraživanja - intervjue u sklopu Projekta "Archivio della memoria linguistica e culturale istriana" na Filozofskom fakultetu u Puli (Odsjek za talijanistiku). Pozivaju se studenti i studentice zainteresirani za provođenje polu-strukturiranih intervjua da najkasnije do 28. ožujka 2022. godine dostave svoju prijavu i životopis (CV) preporučljivo u Europass formatu, na adresu elektroničke pošte: eliana.moscarda.mirkovic@unipu.hr s naznakom Javni poziv terensko istraživanje na Projektu "Archivio della memoria linguistica e culturale istriana".
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Molimo zainteresirane studente FET-a da se jave prodekanici za nastavu i upravljanje kvalitetom ukoliko žele biti demonstratori na kolegiju Lokalne javne financije .
Na Poziv studentima FET-a za izbor demonstratora u ljetnome semestru akademske 2021./2022. godine nije se prijavio niti jedan student.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 2. veljače 2022. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto I. vrste stručni suradnik za nabavu u Uredu za nabavu i održavanje, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, obavještavamo vas da je po istom izabrana Nensi Margetić, dipl. oec.
Natječaj za izradu idejnog grafičkog...
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ raspisuje nagradni natječaj za izradu idejnog grafičkog rješenja FET-a. Budi kreativan i osmisli vizualni identitet FET-a. Prijavi se na natječaj za izradu idejnog rješenja za promotivne materijale FET-a. Sudjelovanje na natječaju predstavlja odličnu referencu i priliku za prezentaciju vlastitih vještina u području vizualnih komunikacija. Pokaži nam što znaš! Zadatak je na kreativan i inovativan način prezentirati djelatnost Fakulteta kako bi se informiralo i zainteresiralo buduće studente za upis na Fakultet. Idejno grafičko rješenje/vizual aplicirat će se na majice i ostale promotivne materijale FET-a.
Molimo zainteresirane studente FET-a da se jave prodekanici za nastavu i upravljanje kvalitetom ukoliko žele biti demonstratori na kolegiju Lokalne javne financije .
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 22. prosinca 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto I. vrste stručni suradnik za projekte i razvoj u Uredu za projekte i razvoj, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, obavještavamo Vas da je po istom izabrana Sandra Svitich Gordić, mag. turism. cult.  
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 8. prosinca 2021. godine za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, izabrana Helena Džin . 
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 8. prosinca 2021. godine za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja društvenih znanosti, polje kineziologija, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, izabran doc. dr. sc. Damir Pekas .
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 27. listopada 2021. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologije, grana anglistika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu izabrana doc. dr. sc. Katja Dobrić Basaneže.  
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 27. listopada 2021. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologije, grana kroatistika, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, u punom radnom vremenu  izabrana dr. sc. Ivana Nežić .   
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 8. prosinca 2021. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto I. vrste – voditelj odjeljka – voditelj Ureda za projekte i razvoj, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Rektoratu Sveučilišta, izabrana je Mirena Tubić, mag. oec.
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 8. prosinca 2021. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnika za osiguranje kvalitete u Uredu za strateško planiranje i osiguranje kvaliteta na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Rektoratu Sveučilišta, izabrana je Ivona Piralić Marčeta, mag. oec..
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj odjeljka – Voditelj Ureda za poslijediplomske studije cjeloživotno obrazovanje,  na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za nabavu Uredu za nabavu i održavanje,  na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za međunarodnu suradnju i mobilnost u Uredu za partnerstvo i projekte,  na određeno vrijeme od jedne (1) godine, s punim radnim vremenom– 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 22. prosinca 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto položaja I. vrste – voditelj odjeljka – voditelj Kabineta rektora, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana Maja Kos , dipl. iur.  
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 22. prosinca 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto II. vrste – ostala radna mjesta II. vrste – domar, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran Damir Durković .  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za 3 studenta za fizičke poslove iznošenja stvari i lakšeg namještaja iz suterena rektorata.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 12. studenog 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, za geoarheološke kolegije, na Filozofskom fakultetu  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana dr. sc. Katarina Gerometta . 
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 17. srpnja 2020. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija, na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli izabran dr. sc. Josip Višnjić.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje NATJEČAJ za prijem na radno mjesto  za izbor jednog zaposlenika/ice u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda za rad na međunarodnom projektu  "Izolacija biološki aktivnih proteina iz ljudske plazme metodom kromatografije na monolitima", BIA Separations d.o.o., Ajedovščina, Slovenija na Medicinskom fakultetu pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli na određeno vrijeme u punom radnom vremenu  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, objavljuje Ispravak dijela Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 141, od dana 22. prosinca 2021. godine pod točkom 3., riječi „u Uredu za partnerstvo i projekte“, zamjenjuju se riječima „u Uredu za projekte i razvoj“. Ostali tekst natječaja ostaje nepromijenjen.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za 3 studenta za fizičke poslove iznošenja stvari i lakšeg namještaja iz suterena rektorata. Pozivaju se zainteresirani studenti za obavljanje poslova da najkasnije do 14. prosinca 2021. godine dostave svoju prijavu i životopis na adresu e-pošte: centarkarijera@unipu.hr sa naznakom"Javni poziv za fizičke poslovne iznošenja stvari i lakšeg namještaja". Predviđena cijena rada: 30,00 kn/sat Period rada: 15 – 22. prosinca 2021. (5 sati dnevno, subota i nedjelja neradni) Nakon provedenog postupka s odabranim studentom sklopit će se Ugovor o obavljanju studentskog posla.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 20. listopad 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu na položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (administrativni tajnik) na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, u punom radnom vremenu  izabrana Ksenija Bodul. 
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 20. listopad 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu na radno mjesto IV. vrste – spremačica na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, u punom radnom vremenu  izabrana Mihaela Ružić. 
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 27. listopad 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu na položaj I. vrste – voditelj odjeljka – voditelj Ureda za studente i obrazovne programe, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu izabran Nikša Minić, mag. hist. 
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 12. studenog 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu na radno mjesto stručni suradnik za računovodstvene poslove u Službi za financijsko-računovodstvene poslove, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, u punom radnom vremenu izabran Moris Ivančić, dipl. oec. 
Sukladno Javnom pozivu studentima za izbor demonstratora u ak. god. 2021./2022. objavljenog dana 17. studenoga 2021. godine na mrežnim stranica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli obavještavamo da će se sa odabranim studentom sklopiti Ugovor. Voditeljica preddiplomskog stručnog studija sestrinstvo kontaktirat će studenta putem e-pošte.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla demonstratora/demonstratorice u akademskoj godini 2021./2022. na Medicinskom fakultetu u Puli, preddiplomski stručni studij Sestrinstvo na kolegiju „Osnove zdravstvene njege“:
Slijedom Javnog poziva za izbor demonstratora za ak.god. 2021./2022. od 18. listopada 2021. godine te pristiglim prijavama za demonstratora je odabran student JMBAG: 0303077311.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za računovodstvene poslove u Službi za financijsko-računovodstvene poslove, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, u punom radnom vremenu (m/ž – 1 izvršitelj), uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, za geoarheološke kolegije, na Odsjeku za arheologiju na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na projektu  „Istraživanje i razvoj pametne metode za personaliziranu prevenciju temeljem genetičke procjene rizika obolijevanja od karcinoma“, IRI projekt KK.01.2.1.02.0289“, na Medicinskom fakultetu u Puli pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli na određeno vrijeme od 13 mjeseci u punom radnom vremenu.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova antigenskog testiranja za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj 2021./2022. godini. Poziva se pet (5) redovnih studenata i studentica druge i treće godine studija sestrinstva s važećim odobrenjem za samostalan rad (licenca HKMS) zainteresirani za obavljanje poslova antigenskog testiranja za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli da najkasnije do 12. studenog 2021. godine dostave svoju prijavu i presliku odobrenja za samostalna rad na adresu e-pošte:
Sukladno  Javnom pozivu studentima FIPU-a za izbor demonstratora u akademskoj godini 2021./2022.  i pristiglim prijavama, za demonstratore su odabrani sljedeći studenti:
Sukladno Javnom pozivu studentima za izbor demonstratora u ak. god. 2021./2022. objavljenog dana 21. listopada 2021. godine na mrežnim stranica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli obavještavamo studente da će se sa svim prijavljenim studentima sklopiti Ugovor. Voditeljica preddiplomskog stručnog studija sestrinstvo kontaktirat će studente putem e-pošte.
Sukladno Pozivu studentima FET-a za izbor demonstratora u akademskoj godini 2021./2022. i pristiglim prijavama, za demonstratore su odabrani sljedeći studenti:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj odjeljka - voditelj Ureda za studente i obrazovne programe,  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (m/ž – 1 izvršitelj), uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla demonstratora/demonstratorice u akademskoj godini 2021./2022. na Medicinskom fakultetu u Puli, preddiplomski stručni studij Sestrinstvo na kolegijima „Osnove zdravstvene njege“ i „Proces zdravstvene njege“:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Molimo zainteresirane studente FET-a da se jave nositeljima kolegija ukoliko žele biti demonstratori na sljedećim kolegijima:
Muzička akademija u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2021./2022. na kolegijima Metodika nastave glazbe 1, 2, 3 i Metodički praktikum – jedan izvršitelj/izvršiteljica.
Rok za prijavu je 20. listopada 2021. godine. Fakultet informatike u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2021./2022. na sljedećim kolegijima:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju pomoćnih knjižničarskih poslova u knjižnici Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. Pozivaju se  studenti i studentice zainteresirani za ispomoć u obavljanju prethodno navedenih poslova da najkasnije do 15. listopada 2021. godine dostave svoju prijavu i životopis (CV) na adresu elektronske pošte fet-knjiznica@unipu.hr s naznakom Javni poziv Knjižnica Fakulteta  ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.
Fakultet informatike u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2021./2022. na sljedećim kolegijima:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, vrši ispravku Natječaja za više radnih mjesta odnosno naslovnih zvanja (MFPU, FIPU, FFPU, TFPU i FPZ) objavljenog u Narodnim novinamabroj 102. od dana 22. rujna 2021. godine. U točki 5. umjesto riječi "jednog" treba stajati "dva".
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje sljedeći Natječaj Medicinskog fakulteta u Puli:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula vrši  DOPUNU  NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama broj 86. od dana 30. srpnja 2021. godine. U objavljenom natječaju, dodaje se tekst: "Ukoliko se na natječaj ne javi pristupnik koji odgovara uvjetima raspisanog natječaja, po istom se može izabrati pristupnik koji ne posjeduje dokaz o položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu i dokaz o položenom stručnom ispitu za zaštitu od požara, uz uvjet da ih je dužan steći u roku od jedne godine od potpisivanja ugovora". Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj Filozofskog fakulteta u Puli:
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 11. lipnja 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Uredu za računovodstvo i izvještavanje, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, obavještavamo vas da je po istom izabrana mr. sc. Ines Mirković, dipl. oec .
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj:
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ dana 11. lipnja 2021. godine, za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto I. vrste – Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica  – Voditelj ureda rektora, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka stalne zaposlenice s dugotrajnog bolovanja), na Rektoratu  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana Maja Kos, mag. iur .
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla suradnika/suradnice u provođenju istraživanja–intervjue u sklopu Projekta “Archivio della memoria linguistica e culturale istriana” na Filozofskom fakultetu. Detaljnije: Tekst javnog poziva
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 26. veljače 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika za jezične kolegije, na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana dr. sc. Katja Dobrić Basaneže . 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj za prijem na radno mjesto stručnog suradnika na projektu, radno mjesto I. vrste na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za razdoblje najkasnije do 18. siječnja 2023. za potrebe realizacije projektnih aktivnosti projekta  KK.01.2.1.02.0116: „SUNSAFE IOT“ na Fakultetu informatike  pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 26. veljače 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u naslovno nastavno zvanje višeg predavača iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe za kolegij Klavir obligat na Muzičkoj akademiji, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana Melita Lasek-Satterwhite .
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u naslovno zvanje predavača iz područja humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, za kolegij Zaštita arheoloških spomenika, na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana mr. sc. Sunčica Mustač .   
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 26. veljače 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana prof. dr. sc. Renata Šamo .    
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 26. veljače 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, obavještavamo Vas da je po istom izabrana  prof. dr. sc. Elvi Piršl.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 26. veljače 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, obavještavamo Vas da je po istom izabrana izv. prof. dr. sc. Marina Diković.  
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 7. svibnja 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – Voditelj Ureda rektora na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka stalne zaposlenice s dugotrajnog bolovanja), na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, nije izabran niti jedan kandidat.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Uredu za računovodstvo i izvještavanje,  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj. Uvjeti : završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci. Pored naprijed navedenih uvjeta, poželjna su znanja, kompetencije i vještine u proračunskom računovodstvu, Centralnom obračunu plaća.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 26. veljače 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana pedagogija ranog i predškolskog odgoja, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, obavještavamo Vas da je po istom izabrana doc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 26. veljače 2021. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne stalno zaposlene djelatnice na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, obavještavamo Vas da je po istom izabrana Tea Sinčić , mag. specijalističkog i konferencijskog prevođenja.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ za prijem na radno mjesto administrator/ica projekta za projekte pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za rad na projektu, na određeno vrijeme za razdoblje provedbe projekta (planirano do 3.5.2022.), u punom radnom vremenu. Radno mjesto je financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., projekt Razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, KK.01.1.1.09.0003.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje NATJEČAJ za prijem na radno mjesto  jednog zaposlenika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za razdoblje najkasnije do 17. siječnja 2023. za potrebe realizacije projektnih aktivnosti projekta KK.01.2.1.02.: "SUNSAFE IOT" na Fakultetu informatike  pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Opis radnog mjesta: Imenovani/a zaposlenik/ica bit će zadužen/a za: vođenje operativnog i znanstvenog dijela projekta tijekom eksperimentalne i industrijske faze istraživanja te vršenje koordinacije rada prema partnerima projekta.
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 26. veljače 2021. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, izabrana je Sanja Verić, mag. oec.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – voditelj Ureda rektora, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (do povratka privremeno nenazočne zaposlenice).
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 03. ožujka 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – Stručni suradnik za znanstvene projekte i programe u Uredu za istraživanje, umjetnost i projekte na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka stalne zaposlenice s dugotrajnog bolovanja) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana je dr. sc. Rozana Veselica.
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 03. ožujka 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – Stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli,  izabrana je Kristina Alviž Rengel, mag. prim. educ..
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 03. ožujka 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – Stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli,  izabran je Nikša Minić, mag. hist..
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama dana 31. srpnja 2019. godine za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz umjetničkog područja, polje likovna umjetnost, grana likovna pedagogija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, obavještavamo vas da je po istom izabrana Breza Žižović . 
Sveučilište traži više studenata za suradnju na projektima online upisa i digitalne referade u periodu proljeće-zima 2021. Sadržaj posla je pomoć u dizajnu i programiranje spomenutih usluga u svrhu stvaranja online studija i bit će plaćen putem studentskog ugovora. Rad će biti grupni, pod vodstvom akademskog i stručnog osoblja.
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 3. ožujka 2021. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – voditelj Odjeljka – Ureda za potporu tijelima upravljanja i studentska pitanja, na Rektoratu, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka stalne zaposlenice s dugotrajnog bolovanja), pri Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana je Ivana Mrvoš, mag. iur.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ Filozofski fakultet u Puli: za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu; za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana sinologija; za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana sinologija.
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 03. ožujka 2021. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – viši knjižničar na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Sveučilišnoj knjižnici Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana je Damjana Frančić, viša knjižničarka.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30,  raspisuje Natječaj za prijem na radno mjesto administrator/ica projekta, radno mjesto I. vrste, za projekt KLIK Pula-Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula (Šifra projekta UP:03.3.1.05.005) koji se provodi  pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli kao partner projekta.  Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u punom radnom vremenu od 32 mjeseca odnosno najduže do 27.12.2023.
Svučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje: Poništenje dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 1 I 6. od dana 23. listopada 2020. godine pod točkom 6. Medicinski fakultet: za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana radiologija.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 2/2021 od 8. siječnja 2021. godine i Ispravke dijela natječaja objavljenog u "Narodnim novinama" broj 14/2021. godine na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za međunarodnu suradnju i mobilnost u Uredu za partnerstvo i projekte Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na određeno vrijeme od jedne (1) godine, u nepunom radnom vremenu od 50% radnog vremena uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci, izabrana Diana Kolarik, mag. oec.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula vrši  ISPRAVKU I DOPUNU NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama broj 22. od dana 3. ožujka 2021. godine. U točki 1. i 2. poslije riječi "društvenog" dodaju se riječi "ili humanističkog".  U točki 4. broj "5" zamjenjuje se brojem "3". Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj  Fakultet za interdisciplinarne, kulturološke i talijanske studije :  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz interdisciplinarnog područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija,  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Filozofski fakultet :  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor (prvi izbor) iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija,  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 116/2020 od 23. listopada 2020. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u naslovno nastavno zvanje lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran Igor Jurilj, mag. engleskog jezika i književnosti.  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ za izbor pristupnika/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo - jedan izvršitelj na određeno vrijeme u punom random vremenu.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, objavljuje ISPRAVAK dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 2., od dana 8. siječnja 2021. godine pod točkom 1., umjesto riječi "s punim radnim vremenom", treba stajati riječi "u nepunom radnom vremenu".  
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u naslovno nastavno zvanje višeg predavača iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana dr. sc. Gordana Dobravac.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 116/2020 od 23. listopada 2020. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana glazbena pedagogija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran mr. sc. Branko Radić.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 116/2020 od 23. listopada 2020. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana Sarah Zancovich, prof. talijanskog jezika i književnosti.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje natječaj za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na projektu "Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam)" (HRZZ IP-01-2018-5394) pri Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, na određeno vrijeme do 6 mjeseci u punom radnom vremenu. 
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz  područja humanističkih znanosti, polje filozofija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran dr. sc. Marin Beroš.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za međunarodnu suradnju i mobilnost u Uredu za partnerstvo i projekte,  na određeno vrijeme od jedne (1) godine, s punim radnim vremenom– 1 izvršitelj uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 116/2020 od 23. listopada 2020. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje) za kolegij Klavir, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Muzičkoj akademiji u Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran Marijan Đuzel, mag. mus.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog nastavnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija na Filozofskom fakultetu u Puli,  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana dr. sc. Ida Koncani Uhač.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje višeg predavača iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija za kolegij Uvod u arheometriju na Filozofskom fakultetu u Puli,  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana dr. sc. Tea Zubin Ferri.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje poništenje dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 101 od dana 11. rujna 2020. godine pod točkom 1. stavak 1. "jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje) – Klavir" Poništenje dijela natječaja - Klavir  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje poništenje dijela natječaja objavljenog u Glasu Istre od dana 12. rujna 2020. godine pod točkom 1. stavak 1. "jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje) – Klavir" Poništenje dijela natječaja - Klavir  
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" dana 16. listopada 2020. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na položaj II vrste – voditelj ispostave – viši referent u računovodstvu u Službi za financijsko-računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana Majda Turnšek Dobre.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" dana 16. listopada 2020. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I vrste – stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana   Kristina Alviž Rengel.
Obavještavamo da su po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 21. veljače 2020. za izbor dvadeset izvršitelja/izvršiteljica u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrani slijedeći kandidati: Valentina Saint-Georges, dr. med., Mirela Markanović Mišan, dr. med., Jurica Vrbanec, dr. med., mr. sc. Bojan Gluhačić, dr. med., mr. sc. Andrej Angelini, dr. med., Kristina Klarić, dr. med. i Amalija Karalić, dr. med..
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 14. listopada 2020. godine za izbor na radno mjesto administrator/ica projekta pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za rad na projektu "Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta – Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta" na određeno vrijeme (26 mjeseci), s punim radnim vremenom na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana Antonija Zgaljardić, mag. cult.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 101/2020 od 11. rujna 2020. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija ili području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana teorija glazbene umjetnosti na Muzičkoj akademiji u Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran Luka Demarin, mag. mus.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Uredu za Studentski zbor, sport i kulturu,  na određeno vrijeme od jedne (1) godine s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje posijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Odsjeku za povijest, Filozofskog fakulteta u Puli, na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana dr. sc. Anita Buhin.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija na Filozofskom fakultetu u Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana Stefani Silli, mag japanologije i profesorica povijesti umjetnosti.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana druge orijentalne i ostale filologije (korejski jezik) na Filozofskom fakultetu u Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana Minyoung Chang, mag. logopedije.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti, grana metodika nastavnih predmeta humanističkih znanosti na Odsjeku za povijest, Filozofskog fakulteta u Puli, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana Dijana Muškardin, profesor hrvatskog jezika i književnosti i povijesti.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, objavljuje Ispravak dijela natječaja objavljenog u Glasu Istre  od dana 20. listopada 2020. godine  pod točkom 7., stavak 2., umjesto riječi „za kolegij Dirigiranje“, treba stajati riječi „za kolegij Zbor“.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, objavljuje Ispravak dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 116 od dana 23. listopada 2020. godine  pod točkom 7., stavak 2., umjesto riječi „za kolegij Dirigiranje“, treba stajati riječi „za kolegij Zbor“.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Muzička akademija u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2020./2021. na kolegijima Metodika nastave glazbe 3 i Metodički praktikum i praksa (zimski semestar) te Metodika nastave glazbe 2 i Metodički praktikum (ljetni semestar) – jedan izvršitelj/ica.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sukladno Pozivu studentima FET-a za izbor demonstratora u akademskoj godini 2020./2021. i pristiglim prijavama, za demonstratore su odabrani sljedeći studenti/studentice:
Sveučilište raspisuje Natječaj za prijem na radno mjesto administrator/ica projekta za projekte pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za rad na projektu. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 26 mjeseci, u punom radnom vremenu.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija – za teorijske predmete na Muzičkom akademiji u Puli na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabran Juraj Marko Žerovnik, mag. mus.
Fakultet informatike u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2020./2021. na sljedećim kolegijima:
Molimo zainteresirane studente FET-a da se jave nositeljima kolegija ukoliko žele biti demonstratori na sljedećim kolegijima: 
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ dana 29. srpnja 2020. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli,  na neodređeno vrijeme  u punom radnom vremenu,   izabrana mr. sc. Snježana Pejović Petraček .
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, pri  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana Ana Babić, mag. ekologije i zaštite okoliša.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, (s nastavom na talijanskom jeziku) na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, pri  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabran Matija Drandić, prof. magistar povijesti i talijanistike.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta ili poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, pri  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana Jelena Gugić, prof. hrvatskog jezika i književnosti i prof. engleskog jezika i književnosti .
Fakultet informatike u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2020./2021. na sljedećim kolegijima:
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija na Filozofskom fakultetu u Puli na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana dr. sc. Dragana Špica.
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 29. siječnja 2020. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (do povratka stalne zaposlenice s rodiljnog dopusta) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli,   nitko po natječaju nije izabran.
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 29. srpnja 2020. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – ostala radna mjesta II vrste – domar/čuvar na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli,  na neodređeno vrijeme  u punom radnom vremenu,  izabran je Stanko Švraka .
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju pomoćnih knjižničarskih poslova u knjižnici Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj za prijem na radno mjesto
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje poništenje dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 67 od dana 12. srpnja 2019. godine pod točkom 2. stavak 3. „za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u umjetničko- nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe -  pjevanje na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.“
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ dana 04. ožujka 2020. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – Voditelj odjeljka – Ureda za nabavu i održavanja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust) na Rektoratu Sveučilišta,  nitko nije izabran.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 11/2020 od 29. siječnja 2020. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogije (s nastavom na talijanskom jeziku), na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana Martina Matijašec.
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije - Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju poslova promocije na društvenim mrežama. 
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 8. travnja 2020. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – voditelj Odjeljka – Ureda za nabavu i održavanje, na određeno vrijeme  u punom radnom vremenu, (zamjena za rodiljni dopust) izabrana je Nensi Margetić, dipl. oec.. 
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 8. travnja 2020. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana je Nikolina Klečina, mag.oec..
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I vrste – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za razdoblje najkasnije do 20. siječnja 2023. - jedan izvršitelj za potrebe realizacije projektnih aktivnosti projekta KK.05.1.1.02.0012: „Integrirani sustav uzgoja alternativnih vrsta školjkaša u uvjetima klimatskih Promjena“.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 72/2019 od 31. srpnja 2019. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti na Filozofskom fakultetu u Puli na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabran izv. prof. dr. sc. Marko Ljubešić.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 96/2018 od 31. listopada 2018. godine za izbor u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje (Klasična harmonika) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabran je  doc. art. Ivan Šverko.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 11/2020 od 29. siječnja 2020. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana je  izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 11/2020 od 29. siječnja 2020. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana je  izv. prof. dr. sc. Danijela Rabar.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 11/2020 od 29. siječnja 2020. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana je  izv. prof. dr. sc. Sabina Lacmanović.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2020 od 21. veljače 2020. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana je  prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 11/2020 od 29. siječnja 2020. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika (standardni hrvatski jezik) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana je  dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 99/2019 od 18. listopada 2019. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto I. vrste asistent iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grane klasične filologije na Filozofskom fakultetu u Puli na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana Tara Pavlović, mag.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Ponovljeni natječaj za izbor zaposlenika na položaj I vrste – Voditelj odjeljka - Ureda za nabavu i održavanje na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za nabavu i održavanje – jedan izvršitelj uz probni rad od šest (6) mjeseci – zamjena za rodiljni dopust.