Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Unos i uređivanje zapisa

1. UNOS NOVOG ZAPISA

Prije svakog unosa novog rada nužno je provjeriti postoji li već zapis tog rada u CROSBI-ju. Ako ne postoji, za unos novog rada u CROSBI postoje dvije mogućnosti. Nakon prijave potrebno je odabrati "Unos novog rada" – podaci o radu unose se ručno

"Preuzimanje iz vanjskog izvora" – dio podataka će se preuzimati iz odabranog izvora. Preuzimanje iz vanjskog izvora je trenutno u izradi i uskoro će biti dostupno.

2. ISPRAVAK UNESENIH ZAPISA

Neverificirane zapise mogu uređivati autori čijem je CroRIS profilu rad pridružen, urednici modula CROSBI na ustanovi kojoj je rad pridružen te glavni administratori. Nakon što urednik pregleda zapise i utvrdi njihovu točnost, verificira ih čime se zapisi zaključavaju za dalje uređivanje pridruženim autorima. Verificirane zapise mogu uređivati urednici pridruženih ustanova i glavni administratori.

Kada se pretragom pronađe zapis koji je potrebno urediti na dnu zapisa nalazi se opcija “Uredi” koja će biti vidljiva onima koji imaju pravo uređivanja ovisno je li zapis verificiran ili ne.

3. PREBACIVANJE RADOVA IZ JEDNE KATEGORIJE U DRUGU

Kod radova u postupku objavljivanja (predano na razmatranje, prihvaćeno, rani pristup, u pripremi) nakon objave rada dovoljno je kod statusa objave odabrati opciju objavljeno i nadopuniti postojeće podatke.

Ako je rad greškom unesen u krivu kategoriju potrebno prebaciti u drugu kategoriju. Uskoro će i ova opcija biti dostupna.

4. BRISANJE ZAPISA IZ CROSBI-ja

Jednom uneseni rad briše se samo u slučaju duplog ili višestrukog unosa, te u slučaju kada nije niti došlo do njegovog objavljivanja.

Kako bi se izbjeglo višestruko unošenje istih radova, prije unosa rada obavezno pretraživanjem baze provjerite je li rad već unesen.

Ako se ne radi o duplom unosu, jednom uneseni radovi se ne brišu jer bi u tom slučaju rad bio obrisan sa liste svih autora, mentora, kao i institucija vezanih za rad.

Zapise mogu brisati samo glavni administratori CROSBI-ja.

Zahtjev za brisanje rada, kao i sva pitanja vezana uz administraciju možete uputiti na adresu: croris@irb.hr