Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O Zborniku

Zbornik studentskih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je nova interdisciplinana publikacija otvorenog tipa osmišljena kao e-izdanje koje se objavljuje jednog godišnje, a u ovisnosti u dinamici pristizanja radova postoji mogućnost i izdavanja više puta godišnje.

Cilj publikacije je usmjeriti studente u znanstveno-stručni istraživački rad razvijajući time njihove profesionalne vještine i kompetencije, profesionalnost, kreativnost i odgovornost u produciranju relevantnih znanstveno-stručnih dostignuća. Osnovni motiv objavljivanja samostalnih studentskih radova, radova u koautorstvu s mentorima, nastavnicima i suradnicima iz akademske zajednice ili stručnjaka iz društvenog okruženja jest stvaranje sinergije znanstveno-nastavne izvrsnosti, istraživačkih napora i kreativnog stvaralaštva koja će potvrditi kvalitetu institucijskih procesa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Time je prepoznata mogućnost profesionalnog usavršavanja studenata, ali i daljnjeg usavršavanja znanstveno-nastavnih djelatnika hrvatske akademske zajednice.

Etička načela objavljivanja radova u Zborniku temelje se na primjerima dobre akademske prakse i ustaljenim kodeksima obljavljivanja. Radovi trebaju sadržavati važne informacije o problematici, doprinose koji prethodno nisu objavljeni u ponuđenom obujmu i sadržaju te teme koje proizlaze iz znanstveno-nastavnog djelokruga rada studenata, nastavnika i suradnika Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Recenzentima i autorima se ne plaća/naplaćuje nikakva naknada. Publikacije je besplatna.

Glavni i odgovorni urednici:

  • prof. dr. sc. Daniel Tomić, Fakultet ekonomije i turizma 'Dr. Mijo Mirković'
  • izv. prof. dr. sc. Saša Stjepanović, Fakultet ekonomije i turizma 'Dr. Mijo Mirković'

Izdavački savjet:

Grafički urednik:

Recenzija: domaća ili inozemna recenzija, znanstveni i stručni radovi na hrvatskom jeziku, dvostruka slijepa recenzija

Prva godina izlaženja: 2022.

Učestalost izlaženja: jednom godišnje

Prava korištenja: 'Zbornik studentskih radova Sveučilišta Jurja Dobrile' je publikacija otvorenog tipa te je besplatna za preuzimanje sa mrežnih stranica Sveučilišta Jurja Dobrile. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine uz odgovarajuće citiranje izvorne publikacije.

Izdavač: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

ISSN: ISSN 2975-7037

Kontakt

Urednici kontakt:

Izdavač:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, 52100 Pula, Hrvatska
T: +385 52 377 000
F: +385 216 416
E: ured@unipu.hr
W: www.unipu.hr/zbornik-studentskih-radova

COPYRIGHT

Zbornik studentskih radova © 2023 by Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, je licenciran pod licencom CC BY-NC 4.0. Kopija licence je dostupna na http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/