Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upute za autore

Zbornik studentskih radova Sveučilišta Jurja Dobrile je publikacija u kojoj se objavljuju teorijski, empirijski i aplikativni znanstveno-stručni članci iz svih područja akademske djelatnosti koji pripadaju Sveučilištu Jurja Dobrile. Radovi trebaju sadržavati važne informacije o problematici, doprinose koji prethodno nisu objavljeni u ponuđenom obujmu i sadržaju te teme koje proizlaze iz znanstveno-nastavnog djelokruga rada studenata, nastavnika i suradnika Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Radovi koji su objavljeni ili poslani u istom obliku u druge publikacije neće se razmatrati za objavljivanje.

Radovi se objavljuju prvenstveno na hrvatskom jeziku, a po odluci Uredništva i na drugim jezicima. Rad treba imati između 5 000 i 8 000 riječi. Sažetak bi trebao sadržavati svrhu i ciljeve istraživanja, metodologiju istraživanja, rezultati i implikacije istraživanja te očekivane rezultate i znanstveno-stručni doprinos rada. Rad treba biti podijeljen u poglavlja, započevši od Uvoda pa do Zaključka. Popis literature (bibliografija) se piše abecednim redom te se primjenjuje Čikaški stil citiranja. Svaka tablica, grafikon, slika i drugi tipovi grafičkih prikaza trebaju imati naslov iznad grafičkog prikaza te također trebaju imati izvor naveden ispod grafičkog prikaza.

Predložak formalnog izgleda rada:

Odluku o kategorizaciji donose urednici zajedno s Izdavačkim savjetom na osnovi prijedloga dvaju anonimnih recenzenata.

Radovi se dostavljaju u elektroničkom obliku na adresu:

ISPRAVAK PODATAKA

Za točnost objavljenih podataka odgovorni su svi autori. Ispravak podataka bi trebao biti objavljen prije konačnog tiska rada. Iz tog razloga, dopisni autor dobiva dokazni materijal rada te se moli da ga pažljivo i na vrijeme (unutar 48 h) ispravi prije objave. Ako autori pronađu veliku grešku ili pogrešku u objavljenoj verziji članka, Erratum će biti objavljen u prvom dostupnom izdanju na internetu.

POVLAČENJE OBJAVLJENIH RADOVA

Ako su autori iskreno pogriješili ili otkrili glavne nedostatke u svom radu, mogu povući rad. Internetska verzija tada će biti označena kao 'autori su je povukli', a obavijest o povlačenju bit će dodana u CrossRef bazi podataka. Sve poveznice na povučeni članak bit će sačuvane. Ako urednici, recenzenti ili čitatelji primijete slučaj dupliciranja ili preklapanja publikacije, prijevarne upotrebe podataka, plagijata ili neetičkog istraživanja, rad će, nakon internog pregleda urednika, biti povučen, u kojem će slučaju internetska verzija biti označena kao 'povučena od strane urednika' i bit će dodana obavijest o povlačenju u bazu podataka CrossRef. Sve poveznice na povučeni članak bit će sačuvane.

ETIČKA RAZMATRANJA

Sukob interesa

Autori bi svaki sukob interesa trebali prijaviti u propratnom pismu i u radu te naknadno u izjavi o sukobu interesa. Prilikom predlaganja recenzenata treba obratiti pozornost na činjenica da prijedlog njihovih kolega, suradnika ili članova njihovih institucija neće biti uzeti u obzir tijekom pregleda. Također, autori trebaju navesti žele li isključiti pojedinog recenzenta, čiji prijedlog će se prihvatiti ako su razlozi opravdani. Nakon prihvaćanja rada za objavu svi autori su obvezni potpisati obrasce Izjave o autorstvu i Izjave o sukobu interesa.

Prema politici časopisa, rukopisi se nikada ne šalju recenzentima iz iste institucije. Recenzenti trebaju obavijestiti urednike o svakom sukobu interesa koji sprječava ih da pregledaju rad, kao što su: nedavna ili tekuća suradnja s autorima, uključivanje tijekom izrade rada, izravna konkurencija, izravni spor s autorima, financijski interes, bilo koji političke, moralne, ideološke ili slične dileme.

Ako se kao autori prijavljuju članovi uredničkog ili savjetodavnog odbora ili njihovi bliski suradnici časopisu, tada su isključeni iz cijelog procesa ocjenjivanja. Zatim se biraju recenzenti na način da se smanji moguća pristranost tijekom procesa evaluacije. Tijekom revizije urednici se pridržavaju Kodeksa Smjernice ponašanja i najbolje prakse za urednike časopisa i Kodeks ponašanja za izdavače časopisa.

COPYRIGHT

Zbornik studentskih radova © 2023 by Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, je licenciran pod licencom CC BY-NC 4.0. Kopija licence je dostupna na http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/