KONTAKTI:
Kontakti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Centar za razvoj karijera

Zagrebačka 30, 52100 Pula

Telefon:

E-mail:

Voditelj Centra za razvoj karijera:

Viša stručna suradnica:

Stručna suradnica: