Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Savjetovanje (osobno, putem e-maila ili telefonski)

Centar za razvoj karijera pruža mogućnost individualnog i grupnog savjetovanja vezanih uz razvoj karijere studenata, izradu CV-a, motivacijskog pisma/zamolbe, simulaciju intervjua, pripremu za testiranje, te edukacija o korištenju alata za traženje poslova kako bi studenti bili spremni za ulazak na tržište.